Workshop „Rehabilitace hlasu pomocí hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii“

Workshop „Rehabilitace hlasu pomocí hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii“

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,  uspořádala dne 22. 9. 2020 kurz zaměřený na rehabilitaci laryngektomovaných pacientů. Workshop byl dalším krokem v cílené edukaci odborné společnosti a úspěšně navázal na mezinárodní workshop s podobným tématem, který byl na našem pracovišti uspořádán v roce 2016. Na letošním workshopu se lektorsky podíleli as. Zábrodský, as. Lukeš, MUDr. Koucký a MUDr. Novák. Program workshopu byl velmi bohatý. V dopolední části byla obšírně diskutována problematika rehabilitace hlasu, její možnosti, a především výhody a nevýhody jednotlivých technik. Dále bylo představeno kompletní portfolio výrobků a pomůcek určených laryngektomovaným. Účastníci workshopu si mohli sami na modelu tracheoezofageální píštěle vyzkoušet, jak (ne)snadné může být provedení výměny hlasové protézy antegrádní či retrográdní technikou. Na ambulanci byla poté demonstrována antegrádní výměna hlasové protézy a u jednoho z pacientů byla poprvé v České republice zavedena hlasové protéza Provox ActiValve. Jde o velmi specifický typ protézy pro pacienty s krátkou životností protéz, pro kterou jsou nutné její časté výměny. Součástí odpoledního programu byla demonstrace primoinzerce hlasové protézy během totální laryngektomie u pacientky operované pro rozsáhlý karcinom piriformního recesu. Program byl zakončen sérií přednášek věnujících se rehabilitaci plicních funkcí laryngektomovaných a možností a pravidel využití zvlhčovacích filtrů HME. Poslední přednáška byla věnována diagnostice a řešení komplikací spojených u pacientů se zavedenou hlasovou protézou.

Totální laryngektomie je jedním z výkonů, který zachraňuje životy našich pacientů, je ale spojen s velmi významným ovlivněním kvality jejich života po operaci. Je nepochybně v našich silách jim období po operaci usnadnit. Právě proto nás velmi potěšil zájem účastníků o prezentovanou problematiku. Za lektory mohu říci, že kurz proběhl ve velmi hezké atmosféře. Doufáme, že podobně to vnímali i všichni účastníci, kteří se workshopu účastnili.  

Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další setkání při příštích akcích.   

Za lektory

as. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit