Volby do výboru společnosti 2019

Volby do výboru společnosti 2019

Vážené členky, vážení členové ČSORLCHHK ČLS JEP,

výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 11.4.2019 o konání voleb pro období 2020 – 2023. V souladu se stanovami a volebním řádem ČLS JEP byla zvolena dvoukolová elektronická volba.

Volby se konají do             

  1. výboru, voleno bude 11 osob
  2. revizní komise, voleny budou 3 osoby

Výbor zvolil za členy volební komise

  1. MUDr. Helena Rosická – Praha (předsedkyně)
  2. As. MUDr. Petr Laštůvka – Praha (člen)
  3. MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D – Brno (členka)

Člen volební komise nebude kandidovat do volených funkcí.

 

Průběh voleb

Každému řádnému členu ČSORLCHHK ČLS JEP, který nahlásil svoji emailovou adresu, bude z volebního systému zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách. Řádné členství zahrnuje úhradu členských poplatků.

V prvním kole bude podle počtu obdržených hlasů sestavena kandidátka 20 osob pro výbor a 5 kandidátů pro revizní komisi ČSORLCHHK ČLS JEP, ze kterých bude stejným mechanismem ve druhém kole sestaven výbor ČSORL v počtu 11 osob a revizní komise v počtu 3 osob.

Na první schůzi nového výboru a revizní komise si výbor zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu výboru, místopředsedy, vědeckého sekretáře a hospodáře (pokladníka). Členové revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.

  1. kolo volebpříprava kandidatur bude probíhat v termínu 17.9. 2019 do 7.10.2019

V prvním kole elektronických voleb bude probíhat tzv. Příprava kandidatur, může se navrhnout kandidát do voleb výboru a revizní komise. Každý řádný člen společnosti má právo vybrat kandidáta (z řad členů společnosti) a zaslat nominaci do kandidátní listiny. Členové společnosti, kteří získají nejvíce nominací, musí s kandidaturou v druhém kole vyslovit souhlas.

     2. kolo voleb bude probíhat v termínu 4.11.2019 do 25.11. 2019

V druhém kole elektronických voleb bude možné volit ze seznamu navržených kandidátů. Definitivní výbor po ukončení voleb bude mít 11 členů výboru a 3 členy revizní komise.

Abychom zajistili hladký průběh hlasování, vyzýváme všechny členy ČSORLCHHK ČLS JEP, aby aktualizovali své údaje v členské databázi. Voleb se může zúčastnit řádný člen prostřednictvím emailu. Řádné členství zahrnuje úhradu členských poplatků.

Aktualizaci údajů můžete provést prostřednictvím formuláře ČLS JEP: http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni  (Aktualizace dat – centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.)

Průběh voleb je možné sledovat na https://www.otorinolaryngologie.cz/

Za volební komisi

MUDr. Helena Rosická      

předsedkyně volební komise

8. srpna 2019

Další aktuality
přejít na archiv aktualit