6. Česká ORL akademie

6. Česká ORL akademie

Ve dnech 4. – 5. října 2019 se v prostorech Univerzity Hradec Králové konal již v pořadí 6. ročník České ORL akademie. Akce, pořádaná sekcí Mladých ORL lékařů pod záštitou výboru ČSORLCHHK ČLS JEP, si klade za cíl v průběhu pěti let obsáhnout témata nutná v rámci přípravy k atestaci v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku.

Nyní po pěti letech byla organizována opět v Hradci Králové. Odborným garantem byl prof. MUDr. Viktor Chrobok CSc., Ph.D. V pátek po oficiálním zahájení následovalo krátké sdělení profesora Plzáka, který mluvil o novinkách v rámci vzdělávání voboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Samotný odborný program byl zahájen přednáškami na téma Rinosinusitidy v podání prof. J. Plzáka (1.LF Motol Praha) a MUDr. P.Matouška (FN Ostrava). Téma obsáhlo akutní, chronické rinosinusitidy, komplikace těchto zánětů, možnosti konzervativní i chirurgické léčby. Po přestávce následovala prezentace posterů vybraných aktivních účastníků – rezidentů (Homoláč M., KossuthováN.,Papežová L.  – Hradec Králové, Maléřová S., Kaňa M. – 1.LF a FN Motol Praha, Trnková K. – FN Královské Vinohrady). Druhý blok přednášek patřil periferním obrnám lícního nervu, kde MUDr. M. Černý podrobně popsal anatomii lícního nervu, prof. V. Chrobok různé patologické stavy spojené s obrnou lícního nervu obohacené o kazuistická sdělení. Zpestřením této sekce byl závěr, který probíhal interaktivní formou s publikem. Po odborném programu byl v prostorech Nového Adalbertina na Velkém náměstí připraven společenský večer.

Sobotní den zahájily přednášky prof. P. Komínka a MUDr. K. Zeleníka (FN Ostrava) na téma Benigní choroby hrtanu. Podrobně byla probrána problematika možných benigních nálezů v hrtanu, možnosti vyšetření, konzervativní i chirurgické léčby. Zdůrazněna byla navíc i nutnost spolupráce foniatra, chirurga a hlasového terapeuta v řešení onemocnění hrtanu.  Setkání zakončili prof. Klozar a MUDr. M. Zábrodský (1. LF a FN Motol Praha) na téma Karcinom orofaryngu, které obsáhlo epidemiologii těchto nádorů, podrobnou anatomii orofaryngu, možnosti vyšetření a následné léčby, ale i problematiku HPV pozitivních nálezů. Příjemným překvapením byla účast MUDr. M. Vošmika z Kliniky onkologie a radioterapie v Hradci Králové, který vysvětlil možnosti onkologické léčby nádorů hltanu a dutiny ústní.

Novinkou letošního roku byla možnost hlasování o nejlepší poster účastníky České ORL akademie. Při registraci všichni účastníci obdrželi tři samolepky, které nalepili na vybrané postery. Po sečtení bodů se vítězem stala MUDr. M. Masárová z ORL kliniky FN Ostrava, která si tak mohla vybrat knihu z nakladatelství Tobiáš dle vlastního výběru.

Další ročník, který se uskuteční v Olomouci, je plánován na  9. – 10. října 2020.Pro bližší informace sledujte webové stránky www.orlakademie.cz.

Česká ORL akademie i letos nabídla účastníkům možnost načerpat značné množství teoretických znalostí od těch nejlepších lektorů v ORL oboru, a to ne jenom rezidentům, ale i zkušenějším lékařům, toužícím po zopakování znalostí. Ohlasy po skončení akce svědčí o tom, že bohatě splnila své poslání, a věříme, že přispěla k rozšíření znalostí v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

MUDr. Jana Šatanková

prezidentka 6. ročníku České ORL akademie

Další aktuality
přejít na archiv aktualit