ORL seminář Sedmihorky – Hrubá Skála 2019

ORL seminář Sedmihorky – Hrubá Skála 2019

Ve dnech 26. – 27. 9. 2019 se v centru Českého ráje na zámku Hrubá Skála diskutovalo na téma rekonstrukční postupy po operacích v ORL oblasti.  Jak je dobrým zvykem, setkali se zde odborníci různých odborností, nejen lékaři ORL. Na Hrubé Skále se sešlo 50 účastníků z Čech i Moravy. Bohužel technický stav areálu lázní v Sedmihorkách nedovolil seminář realizovat v obvyklé lokalitě, proto organizátoři zvolili nedaleký zámek Hrubá Skála. Dle ohlasů účastníků to byla dobrá volba. 

V rámci přivítání účastníků dr. M. Kracík krátce připomněl historii nemocnice a ORL oddělení v Liberci a historii seminářů v Lázních Sedmihorky.

První den byl věnován rekonstrukcím po onkologických operacích. Přednášející představili přístupy různých, i mimooborových pracovišť. Panel řídili prof. J. Plzák z ORL kliniky FN Motol a dr. V. Vlachopulos z Stomatologické kliniky VFN Praha. Přednášející prezentovali zkušenosti z rekonstrukce base lební, užití nazoseptáního laloku. Představili nejužívanější stopkaté vaskularizované laloky. Rozebíraly se i komplikace, pohledy na danou problematiku ze všech stran tak, aby byl zajištěn co největší benefit pro pacienta. 

Po komentované procházce přístupnou historickou částí zámku a krátkém výletu skalními stezkami blízkého okolí zámku se účastníci sešli k neformálnímu setkání. Stará přátelství byla utužena, nová vznikla, jak je dobrým pravidlem těchto výjezdních setkání. 

Páteční dopoledne bylo věnováno rekonstrukčním postupům po operacích uší.  Řízením panelu byli pověřeni prim. J. Machač z dětské ORL kliniky Brno, doc. J. Bouček a dr. J. Lazák z ORL kliniky FN Motol. Zazněly přednášky přehledové o užívaných materiálech, strategii rekonstrukcí středouší u dětí a další. Panel se věnoval i rekonstrukcím po operacích schwannomů.

Za organizátory všem účastníkům dr. M. Kracík poděkoval za aktivní účast a bohatou diskusi. Prof. J. Plzák jako odborný garant by rád setkání po roce zopakoval.

Poděkování všem, kteří  se  podíleli na  organizaci  semináře  (vrchní  sestře a sestřičkám ORL  oddělení,  technikovi a ekonomickému  oddělení  KNL). Poděkování také patří vystavujícím firmám, bez kterých by výjezdní seminář nebylo možné  uskutečnit. Firmy:  Medial, Zeiss, Surgipa, Qpharma, LindCare, SD Pharma, Schwabe, Promedica a Radix.

Fotografie ze semináře jsou dostupné v galerii internetových stránek semináře (7hot.cz).

 

prim. MUDr. Martin Kracík

Oddělení ORL,  chirurgie hlavy a krku

Krajská  nemocnice Liberec a.s.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit