Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého a Pardubického regionu proběhlo dne 17. 10. 2019 v Hradci Králové. Akce se konala pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, hlavními organizátory byly královéhradecká a pardubická ORL klinika.

Partnerem semináře byla firma Surgipa.

Hlavním tématem vlastního odborného programu byla problematika cholesteatomu. Jednotlivé přednášky byly již tradičně koncipovány jako odpověď na otázku co požadovat a co lze očekávat od jednotlivých odborníků v diagnostice a léčbě u chronického středoušního zánětu s cholesteatomem.

Jednalo se o mezioborové setkání, přednášejícími byli nejen otorinolaryngologové, ale také patolog, rentgenolog či foniatr.

Postupně zazněly příspěvky – co lze očekávat od:

ORL lékaře na ambulanci (M. Černý), pacienta (I. Bártová), rentgenologa (J. Dědková), patologa (J. Laco), vyšetření chuti (J. Vodička), klasifikačních systémů (V. Chrobok), chirurga – otolaryngologa (L. Školoudík), vestibulologa (M. Stříteská), statistické analýzy (T. Valenta), sluchové protetiky (J. Dršata).

Komplexní problematika diagnostiky, chirurgické léčby a rehabilitační/protetické péče byla demonstrována na kazuistických sděleních v panelové diskusi (V. Chrobok).

doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit