V. mezioborové sympozium Vyšetření hlavových nervů v ambulantní a klinické praxi v Hradci Králové

V. mezioborové sympozium Vyšetření hlavových nervů v ambulantní a klinické praxi v Hradci Králové

Mezioborové sympozium komplexní vyšetření hlavových nervů v ambulantní a klinické praxi se konalo 16. – 17. dubna 2015 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pod taktovkou hradecké, pardubické a ostravské ORL kliniky. Sympozium bylo součástí oslav 70. let od zahájení výuky na LF v Hradci Králové.

Letošní téma bylo věnováno mezioborovému pohledu na vyšetření jednotlivých hlavových nervů, s nimiž se ve větší či menší míře ORL lékař setkává. Hlavové nervy byly rozděleny do hodinových moderovaných bloků podle převažující funkce: hlavové nervy: I, V – čich a chuť (moderátor panelu J. Vodička, Pardubice), hlavové nervy: II, III, IV, VI (P. Čelakovský, Hradec Králové), hlavový nerv: VII (V. Chrobok, Hradec Králové), hlavový nerv: VIII – sluch (J. Dršata, Hradec Králové), hlavové nervy: IX, X, XI, XII – dysfagie (M. Černý, Hradec Králové), hlavový nerv: X – dysfonie (P. Komínek, Ostrava), navíc byl prodiskutován ještě krční sympatikus a n. phrenicus (L. Školoudík, Hradec Králové). Vyzvaní přednášející z odborností ORL, neurologie, neurochirurgie, radiodiagnostika, oční, klinická logopedie, infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace a fyzioterapie krátce představili úlohu své specializace při diagnostice a terapii onemocnění hlavových nervů, ve zbytku bloku následovala moderovaná diskuse s ukázkou zajímavých kazuistik.

V sobotním workshopu měli účastníci pod vedením lektorů možnost sami vyzkoušet diagnostiku na přístrojích zapůjčených zdravotnickými firmami (k dispozici byly endoskopické rigidní a flexibilní optiky, otoskopy a mikroskopy, audiometr a tympanometr, elektronystagmografie, monitoring hlavových nervů) a také provést na sobě vyšetření chuti, čichu, funkce zrakového a okohybných nervů a analyzovat patologické nálezy na CT a MRI.

Páteční části sympozia se zúčastnilo 65 účastníků, z nichž 30 bylo také na sobotním workshopu, své zkušenosti předalo 25 lektorů.

Budeme se těšit na setkání v příštím roce.

Michal Černý
Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové
michal.cerny@lfhk.cuni.cz