Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha – zpráva z kurzu

Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha – zpráva z kurzu

Svitavy, 26. -27. března 2015

Kurz byl organizován Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a ORL oddělením Svitavské nemocnice, Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ORL klinikou FN Hradec Králové, UK v Praze, LF Hradec Králové a Klinikou dětské ORL LF MU a FN Brno. Kurzu se zúčastnilo 26 lékařů z celé republiky, mezi nimi zkušení i začínající operatéři a také řada ambulantních lékařů.

Do kurzu bylo připraveno celkem 5 operací, které byly z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti. První den byli operováni 2 pacienti s retrakční kapsou bubínku (prim. Sychra a prim. Machač) a 1 pacient s rozsáhlým cholesteatomem (prof. Chrobok). Druhý den byl 1 pacient s mezotympanální retrakční kapsou bubínku a tympanoplastikou PORP (prof. Chrobok) a 1 pacient s cholesteatomem (přednosta MUDr. Vodička). Účastníci kurzu měli možnost během operací klást otázky a diskutovat s operatéry svoje názory. Společenský večer a setkání účastníků kurzu proběhly tradičně v bowlingové hale Na Střelnici.

Na přednáškách se aktivně podílela všechna pořádající pracoviště, především však prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. z ORL kliniky v Pardubicích a prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. z ORL kliniky Hradec Králové.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a podpořili ho firmy Hartmann-Rico, Olympus, Radix, REJA-Phonak a Surgipa medical. Videokonferenci on-line zajistila opět firma ORCZ Moravská Třebová a firma STORZ.

Poděkování náleží všem lektorům a celému ORL oddělení Svitavské nemocnice, lékařům a sestřičkám, jejichž cukrářské výrobky opět ocenili všichni účastníci kurzu.

Shodli jsme se opět na užitečnosti tohoto kurzu jak pro lékaře z lůžkových oddělení tak pro ambulantní lékaře a pro jeho opakování i v příštím roce, kdy proběhne již X. ročník. Termín pro příští rok byl předběžně stanoven opět na poslední čtvrtek a pátek v březnu, tj. 24. – 25. března 2016.

Svitavy 8. 4. 2015                                                                          

MUDr. Libor Sychra
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Svitavská nemocnice
e-mail: sychra@nemsy.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit