Studijní pobyt na ORL oddělení v Hammu

Studijní pobyt na ORL oddělení v Hammu

(prosinec 2014)

Hamm, město s asi 180 000 obyvateli, se nachází ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v Německu. Hamm vznikl spojením několika měst a leží na rozloze 226 km². Asi 50 km od Hammu se nachází historicky významné město Münster, kde byl roku 1648 podepsán vestfálský mír, který ukončil třicetiletou válku. Přibližně 40 km od Hammu leží město Dortmund, sedmé největší město Německa. Tato oblast bývala centrem těžkého průmyslu. V Hammu, v místě bývalého uhelného dolu, vznikl v roce 1984 Maxmiliánský park s největším skleněným slonem na světě. Tento slon vznikl přestavbou věže k úpravě uhlí, tyčí se do výšky až 35 metrů a je největší atrakcí parku. Slon se tak stal symbolem města a socha slona je vidět téměř na každém rohu.

Největší slon na světě vzniklý přestavbou věže na úpravu uhlí – Maxmiliánský park, Hamm

Überregionale HNO–Gemeinschaftspaxis Hamm-Ahlen-Oelde je název soukromé praxe, která je provozována ve třech městech. V Hammu se nachází největší a nejlépe vybavená ORL praxe, další jsou v 15 km vzdáleném Ahlen a 30km vzdáleném Oelde. Tuto meziregionální ORL praxi vede Dr. Dr. Jürgen Abrams. Operativa je zajištěna na St.Barbara Klinik v Hammu, kde je k dispozici jeden operační sál a 8-12 lůžek. Lůžkový fond je společný pro ORL, oční a neurochirurgii. Celkem zde pracuje 8 lékařů, z toho 4-5 lékařů zajišťuje provoz na ambulancích v Hammu a na ORL oddělení v St.Barbara Klinik. Jednotlivé praxe i St.Barbara Klinik jsou propojeny jedním počítačovám systémem, díky němuž má Dr.Dr.Abrams aktuální kontrolu nad všemi pacienty i lékaři, může zde vpisovat své poznámky a postřehy k léčbě jednotlivých pacientů, které si následně ošetřující lékař přečte. Tímto má lékař (zejm. neatestovaný) na ambulanci zpětnou vazbu. Takto Dr.Dr.Abrams zajišťuje určitou kvalitu své praxe. Stojí za tím samozřejmě hodně práce z jeho strany.

Vánoční trhy Münster - Dr. Dr. Jürgen Abrams uprostřed, Dr. Gorbachevski vpravo (spolupracovník), Dr. Hybášková vlevo

ORL praxe v Hammu je největší a nejlépe vybavená. Jsou zde 3 ambulance, zákrokový sálek, dospávací a odběrová místnost. Je zde k dispozici panoramatický 3D CT rentgen, rinomanometrie, 2 audiokomory. Součástí této praxe je i výroba a přidělování sluchadel, možnost alergologických testů a komplexního otoneurologického vyšetření. Všechny tři ambulance jsou kompletně vybaveny mikroskopem, rigidními i flexibilním endoskopem, lupenlaryngoskopem, vše propojené s televizí na zdi s možností ukazovat nálezy pacientům. Dále je na každé ambulanci k dispozici ultrazvuk, který ORL lékaři využívají k vyšetření vedlejších nosních dutin a štítných žláz. Veškeré informace o pacientovi jsou zaznamenávány elektronicky, zprávy od jiných lékařů jsou vždy naskenovány a v elektronické formě přiděleny do složky pacienta. V papírové formě nejsou žádné dokumenty. Zprávy jak z hospitalizace, tak z ambulantního ošetření pacient nedostává do ruky, jsou faxem odesílány praktickému lékaři.

Součástí praxe v Hammu je i zákrokový sálek. Ambulantně je zde provedeno asi 500 výkonů ročně. Jedná se o výkony v celkové anestézii: adenoidektomie, laser-tonzilotomie, mikrolaryngoskopie, zavádění tlak vyrovnávajících trubiček, ale i o výkony v lokální anestézii (excize). U zdravých pacientů není třeba žádné předoperační vyšetření, ani odběr krve. Po výkonu jsou pacienti asi 2 hodiny v dospávací místnosti, a poté mohou jít domů.

Dále je zde poskytována komplexní diagnostika a léčba poruch spánku a chrápání. Je možné zapůjčení přístroje ke spánkovému monitoringu domů, kterých je k dispozici asi osm. Výsledky si vyhodnocují sami ORL lékaři. Na zákrokovém sálku je možnost provedení diagnostické spánkové endoskopie v krátkodobém spánku indukovaném propofolem. V léčbě obstrukční spánkové apnoe jsou schopni nabídnout výrobu i servis čelistních protraktorů ve spolupráci s ortodonty, léčbu přetlakovou maskou (např. CPAC, BiPAP), kterou sami ordinují a předepisují. S neurologem spolupracují, až pokud se při spánkovém monitoringu potvrdí např. centrální apnoe.

Na ORL operačním sále v St. Barbara klinik se provádí asi 1000 výkonů ročně. Spektrum výkonů je poměrně široké, kromě velkých onkologických výkonů zde operují prakticky vše. Nejvíce se zde specializují na operaci štítné žlázy a příštítných tělisek, kterou v Německu mají v rukou spíše chirurgové.  Provedou asi 200 operací ročně s tím, že štítné žlázy a příštítná tělíska operuje pouze Dr.Dr.Abrams. ORL lékaři zajišťují komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek, včetně substituce. Dále jsou zajímavostí tonzilektomie prováděné pod mikroskopem pomocí BiClampu. Dokonce jsou zde pořádány kurzy této techniky. Operace se použitím této techniky neprodlužuje, trvá cca 15-30 minut. Výsledky ukazují menší pooperační bolestivost i menší riziko pooperačního krvácení.

St.Barbara Klinik, Hamm

Během mého pobytu jsem se zúčastnila kolokvia, pořádaného ORL klinikou v Münsteru. Tématem byly žlázy v ORL oblasti. Hovořilo se o diagnostice a léčbě chorob slinných žláz i žlázy štítné. Po každé přednášce se rozvinula zajímavá a přínosná diskuze. Tato kolokvia jsou součástí postgraduálního vzdělávání lékařů.

Stáž na ORL v Hammu byla nesmírně přínosná jak z hlediska profesního, tak i osobního ve smyslu navázání přátelských vztahů. V záři 2014 jsem měla možnost týdenního studijního pobytu na ORL Klinice v Erlangenu a mohu tedy srovnat špičkovou ORL kliniku se soukromou ORL praxí v Německu. Prostředí menší ORL praxe bylo více srdečné, bylo více prostoru na otázky a odpovědi. Líbilo se mi, že i v soukromé praxi se „dá dělat“ velká medicína na špičkové úrovni.

MUDr. Jaroslava Hybášková
Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
E-mail: jaroslava.hybaskova@fno.cz