Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech:

– společenské vědy

– vědy o neživé přírodě

– vědy o živé přírodě

– lékařské vědy

Slavnostní předání cen se uskuteční tradičně v červnu na zámku v Lužanech u Plzně.  

Návrhy na ocenění  (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 30. ledna 2015 na adresu:

Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel.: 222 560 081-2, e-mail: hajkova@nclf.cz, www.nclf.cz