Studijní pobyt na ORL klinice v Drážďanech

Studijní pobyt na ORL klinice v Drážďanech

Drážďany jsou s více než 517 000 obyvateli druhým největším městem spolkové země Sasko, ležící po obou stranách řeky Labe.

Ve městě se nachází jedna z nejvýznamnějších německých fakult medicíny s univerzitní nemocnicí Universitätsklinikum Carl Gustav Carus.

V nemocnici je jedno z největších univerzitních zřízení pro ORL a chirurgii hlavy a krku ve Spolkové republice – Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, pod vedením profesora Zahnerta, pokrývající celé spektrum chirurgických výkonů v ORL. Mají zde tři oddělení, jedno z oddělení je zaměřeno na rinologii a alergologii. V Německu lze po atestaci z ORL absolvovat dva roky nadstavbové specializace v oboru alergologie a imunologie. Proto zde denně prováděli ambulantní vyšetření kožních prick testů, konjuktiválních a nazálních provokačních testů. Také během víkendů hospitalizovali pacienty k hyposenzibilizační léčbě. Klinika také využívá alternativní formu léčby celoroční alergické rýmy pomocí akupunktury.

Na klinice působí celosvětově známý emeritní profesor farmakologie Thomas Hummel, který je vedoucím interdisciplinárního centra pro poruchy čichu a chuti. Tato sekce je vědecky mimořádně aktivní, působí zde více než deset postgraduálních studentů z celého světa. Mezi základní témata zájmů patří: výzkum fyziologie chemosenzorů pomoci fyzikálních, elektrofyziologických a zobrazovacích vyšetření; vyšetřování hlenů nad čichovým epitelem; detekce změn chemických vjemů u pacientů s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, epilepsií a nově také migrénou; výzkum trigeminálních chemosenzorických funkcí a jejich stimulace; vliv čichových stimulů na kvalitu spánku. V centru pro poruchy čichu a chuti mě seznámili s principy objektivní olfaktometrie pomocí EEG, vysvětlili princip fungování olfaktometru, ukázali sadu testů na trigeminální stimulaci a představili výzkumné projekty, na kterých momentálně pracují.

Stáž na ORL v Drážďanech byla nesmírně přínosná jak z hlediska profesního, tak i osobního ve smyslu navázání přátelských vztahů. Uskutečnila se za finanční podpory ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Simona Maléřová
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
E-mail: simona.malerova@fnmotol.cz