Stáž na ORL klinice ve Freibugu

Stáž na ORL klinice ve Freibugu

(Německo, červen 2014)

Freiburg im Breisgau je historické město v německé spolkové zemi Bádensko – Württembersko ležící na úpatí Schwarzwaldu asi 30 km od francouzských a 45 km od švýcarských hranic. Ve městě žije přibližně 230 000 obyvatel a navíc zde každoročně studuje až 60 000 studentů. V roce 1457 zde byla založena jedna z nejstarších a nejvyhlášenějších německých univerzit, Albert-Ludwigs-Universität.

ORL klinika Univerzitní nemocnice ve Freiburgu se nachází v samostatné budově společně s očním lékařstvím. Jedná se o obrovský komplex o výšce deseti pater, ve kterém se nachází diagnostický komplement, 6 ORL lůžkových stanic dohromady s 90 lůžky a 6 ORL operačního sálů (2 z nich jsou určeny k menším výkonům). Přednostou kliniky je profesor Roland Laszig (žák prof. Lenharta v Hannoveru) a společně s ním zde pracuje více než 30 ORL lékařů. Je zde prováděno celé spektrum operačních výkonů, hlavní pozornost je ale soustředěna na kochleární implantace. Implantace jsou prováděny v hlavní budově, ale veškeré zázemí a péče je poskytována v centru implantovaných, které se nachází mimo hlavní komplex a skládá se ze samostatných 3 budov. V jeho čele stojí profesorka Antje Aschendorff. Pracuje zde mimo jiné 14 audiologů, 16 hlasových terapeutů a 1 psycholog. Týdně je zde průměrně hospitalizováno 68 pacientů.

ORL klinika Freiburg

Ve Freiburgu je prováděno cca 250 kochleárních implantací ročně, celkově je již odimplantováno více než 2600 implantátu. Jedná se o druhé největší středisko kochleárních implantací v Německu po Hannoveru. Implantovány jsou zařízení od společnosti Cochlear (75%), MED-EL (20%) a Advanced Bionics (5%). Výrobce si ve většině případů vybírá sám pacient po vyčerpávajícím vysvětlení vlastností každého zařízení. Pouze v případě vývojových vad je společnost vybrána samotným operatérem. V dnešní době tvoří většinu implantovaných pacientů dospělí (60%) před dětmi. Indikací k implantaci je kromě oboustranné těžké nedoslýchavosti také jednostranné hluchota. Při oboustranné nedoslýchavosti je indikována oboustranná implantace. Je zde preferována sekvenční implantace před implantací simultánní. Nicméně při výslovném přání pacienta může být provedena i simultánní implantace. Hospitalizace při výkonu trvá standardně 7 dní.

Finální diagnostika při podezření na závažnou nedoslýchavost vhodnou ke kochleární implantaci je prováděna během 2-3 dnů hospitalizace v centru. Vyšetření je velmi podobné jako v ČR, navíc jsou zde ale používány promontorní test, elektrokochleografie, audiometrie elektrických odpovědí (ERA) a elektronystagmografie. V případě jednostranné hluchoty dostane pacient na několik dní na vyzkoušení BiCROS sluchadlo nebo BAHA softband. Standardně je u dospělých provedeno CT i MR. Nedílnou součástí je několik pohovorů s logopedy, psychology, s lékaři a na závěr pak s přednostou, kde padne finální rozhodnutí. Například rozhovor s logopedem trval více než hodinu a pacient si při něm po sdělení všech informací vybral společnost, od které by si případně přál mít implantát. Za období existence centra bylo takto vyšetřeno přes 4700 pacientů.

Rehabilitace po implantaci se odehrává za hospitalizace v implantačním centru (mohou zde být ubytování i rodinní příslušníci). Obdobně je tomu také v Hannoveru, na ostatních pracovištích v Německu se rehabilitace provádí ambulantně. První nastavování a rehabilitace probíhá po dobu 5 dní přibližně za 6 týdnů po operaci. Další hospitalizace trvají již pouze 2-3 dny a interval mezi rehabilitacemi se postupně prodlužuje.

Kochleárních implantací se s velké části týká i výzkum, který se soustřeďuje například na srovnávání jednotlivých implantátů, nejlepší možné zachování zbylého sluchu po operacích, správné zavedení elektrod, genetiku apod.

V průběhu stáže jsem mimo jiné viděl i implantaci úplně nových implantátů od firmy Cochlear a MED-EL, které v ČR zatím ještě nebyly implantovány.

Stáž byla podpořena grantem Ostravské Univerzity v Ostravě (IRP201422).

MUDr. Martin Formánek
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava
Ostravská Univerzita v Ostravě
martin.formanek@fno.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit