76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Ve dnech 4. – 6.
června 2014 se konal v Ostravě 76. národní kongres České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pořadatelem
byla naše odborná společnosti, na organizaci se podílela Otorinolaryngologická
klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.
Sjezd se konal v nově rekonstruovaných prostorách Clarion Congress Hotel
Ostrava.

Zahájení v Landek parkuZahájení kongresu

Během zahájení
kongresu, které se konalo ve středu 4.6.2014 v podvečerních hodinách v
atraktivním prostředí Landek parku. Slavnostní atmosféře napomohlo i vystoupení
neslyšících dětí „Tiché zpívání“. Řada účastníků využila i možnosti sfárat do
dolu či navštívit záchranářské muzeum. Během večera byla slavnostně  při příležitosti jeho 90.
narozenin. Současně bylo předáno čestné členství České ORL společnosti dvěma zahraničním
kolegům – profesorům Johannesu Zenkovi (Augsbug) a Imremu Gerlingerovi (Pecs).  Dále byly vyhlášeny výsledky soutěže o . Oceněna byla monografie K. Zeleníka a kol.  Mimojícnové projevy refluxní nemoci a
publikace,  O. Profanta a kol. za práce The
response properties of neurons in different 
fields of the auditory cortex in the rat. Hearing Research 2013, 297:
51-59 a Metabolic changes in the auditory cortex in presbycusis demonstrated by
MR spectroscopy, Experimental Gerontology 2013, 48: 795-800. Dále byla oceněna
práce R. Salzmana a kol. Osteonecrosis of 
the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy:
Case Report and Literature Review. Otol Neurotol. 2013, 34: 209-13.

Udělení bronzové medaile ČLS JEP docentu L. ČernémuDržitelé Kutvirtovy ceny za rok 2013

Hlavním motem
kongresu bylo „Máme se stále co učit“. Snahou organizátorů bylo, aby měl sjezd
co nejvíce edukační charakter a tématicky byl zaměřen jak na lékaře
z nemocnic, tak lékaře z ambulancí. Sjezd přinesl některé
novinky  – diskuzní stoly odborníků
z jiných oborů (plastická chirurgie, rehabilitace, infekční lékařství,
hyperbaroxie, gastroenterologie, traumatologie, soudní lékařství a další) a
dále zcela novou formu diskusí PRO PROTI. Ta se ukázala pro účastníky sjezdu
jako velmi atraktivní a těšila se největšímu zájmu. Tématy diskusí PRO PROTI
byla jak témata ryze „ambulantní“ (Rtg dutin nemá u zánětu dutin své místo,
Reinkeho edém je indikací k operačnímu řešení, Akutní zánět středního ucha
– paracentézu není třeba provádět, apod.)  
tak témata „nemocniční“ (Endonazální přístup je u invertovaného papilomu
dutin méně radikální než přístup zevní,  Časný
karcinom hrtanu – radioterapie má proti chirurgii výhody, apod.). Tématy
kulatých stolů byl kašel, novinky v radioterapii ORL nádorů, či forenzní
medicína.

Protože
instruktážní kurzy tvoří v posledních letech nedílnou součást všech
významnějších mezinárodních kongresů, byly zařazeny do edukačního programu kongresu.  Bylo uspořádáno 20 instruktážních kurzů, na
nichž byly demonstrovány chirurgie sluchových vad (Skřivan), chirurgie
příštítných tělísek (Astl), endonazální operace u dětí (Šlapák), subglotické
stenózy (Zeleník), chrápání (Kraus), periferní obrny lícního nervu (Chrobok),
rekonstrukce v obličeji (Paciorek), zlomeniny obličeje (Kracík), řečová
audometrie (Dlouhá), závratě (Čada), laterální baze lební (Chovanec), chirurgie
čelních dutin (Weber), sialendoskopie (Zenk), chirurgie třmínku (Gerlinger),
patologie sluchu (Syka), chyby v audometrii (Pavelcová), krční direkce u
nádorů štítné žlázy (Čelakovský), investice v ambulanci (Kacíř),
videolaryngokopie (Kučera), tracheostomie a polykání (Černý).

Přednášky v kongresovém centru

Počet volných
sdělení byl částečně limitován, jednotlivé přednášky byly zařazeny do 3 základních
tematických celků (otologie a varia).  Ostatní přihlášená sdělení byla převedena do
sekce posterů, které byly prezentovány podobně jako před rokem elektronicky. Elektronický
systém umožňoval také hodnocení posterů jednotlivými účastníky.
Z celkového počtu 51 posterů byly vybrány a oceněny tři nejlepší.   

V průběhu
kongresu byla zorganizována samostatná sekce nelékařských zdravotnických
pracovníků s nosnými tématy: foniatrie a logopedie, ošetřovatelská péče a „v
čem může být práce sestry výjimečná“.

Organizátoři se
snažili připravit i atraktivní doprovodný program a přiblížit historii Ostravy.
Kromě slavnostního večera (kompresorovna hornického muzea) měli účastníci
možnost v průběhu kongresu navštívit další 
památku Dolní oblast Vítkovice (vysoká pec, plynojem..).  Setkání s industriální Ostravou bylo pro
mnoho účastníků prvním setkáním v životě s drsnými podmínkami života
horníků a hutníků a mnohým toto setkání „otevřelo oči“. Galavečer se konal
v hotelu Clarion, na programu byl tanec (skvělá dívčí skupina the Apples)
a raut.

Důl AnselmNávštěva dolu

Kongres byl
oficiálně ukončen v pátek  krátce po
poledni a představením následujícího 77. kongresu  České společnosti otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku, který se bude konat 7.-11.6.2015 v Praze. Kongres
bude součástí historicky největší odborné akce u nás – 3. Evropského ORL
kongresu, prezidentem je prof. Betka. Pro všechny ORL lékaře půjde o zcela
mimořádnou příležitost zůčastnit se podobné akce, pro kterou jsou všem
vytvořeny výjimečně výhodné finanční podmínky.

 Doc.
MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA  

Další aktuality
přejít na archiv aktualit