2. česko-americké ORL dny – Advances in Otolaryngology

2. česko-americké ORL dny – Advances in Otolaryngology

Letošní kongres navázal na první
ročník konaný před dvěma lety. Na přípravě se podílely Klinika ORL a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze a Saint Louis University,
School of Medicine, USA. Akce byla součástí celoživotního vzdělávání
v České republice i v USA, byla hodnocena kredity ČLK i CME kredity Saint
Louis University.

Kurzu se letos zúčastnili
posluchači a přednášející z České republiky, Slovenska a USA. I letošní
ročník měl obdobnou strukturu programu jako předchozí. V programu se kombinovaly
teoretické přednášky, panelové diskuze a živé přenosy ze sálu, každý den byl
věnován jiné ORL subspecializaci.

První den byl věnován otologické
problematice. Nejprve zazněly přednášky věnované kochleární implantaci (Timothy
Hullar, Oliver Profant), vestibulární migréně (Timothy Hullar) a downbeat
nystagmu (Zdeněk Čada). Následovala panelová diskuze věnovaná kochleárním
implantátům (Jiří Skřivan, Timothy Hullar, Jan Kluh, Jan Bouček, Oliver
Profant). Z diskuze vyplynulo, jaký pokrok byl zaznamenán od první
kochleární implantace v České republice v roce 1987 na Klinice ORL a
chirurgie hlavy a krku 1. LF UK (tehdy ještě jednokanálové, vlastní, české
výroby). V odpoledních hodinách byl zorganizován živý přenos kochleární
implantace (Jiří Skřivan) z operačního sálu. Na závěr zazněly přednášky o
vrozených ušních malformacích (Oliver Profant) a BAHA implantátech (Jan
Bouček).

Druhý den přilákala problematika
dětské otorinolaryngologie nejvíce posluchačů. Dopolední přednášky a následná
panelová diskuze se věnovaly spánkovému apnoickému syndromu a problematice tonzil/tonzilektomií
(Ron
Mitchell, Kevin Pereira, Michal Jurovčík). Úterý byl jediný den, kdy
nebyly na pořadu živé přenosy ze sálu. Odpoledne zazněly přednášky na téma
vrozených vad dýchacích cest (Ron Mitchell, Kevin Pereira), plastické
řešení rozštěpových vad (Jiří Borský) a jejich vztah k sekretorické otitidě
(Michal Jurovčík), 

Třetí den odborného programu byl
věnován bazi lební, zejména lézím mostomozečkového koutu. Formou přednášek byla
probrána problematika managementu vestibulárního schwanomu (Timothy Hullar),
stereotaktické radioterapie (Anthony Mikulec), likvorey (Jeroen Coppens),
vestibulární rehabilitace (Ondřej Čakrt), chirurgických přístupů na spánkovou
kost (Martin Chovanec). Během dne byly dle postupu operace přenášeny živé
vstupy z resekce vestibulárního schwanomu z retrosigmoidního přístupu (Jan
Betka, Eduard Zvěřina, Martin Chovanec). Dále proběhla panelová diskuze „Léčba
nádoru mostomozečkového koutu“, kterou vedl Jan Betka. Diskuze se zúčastnili Eduard
Zvěřina, Jeroen Coppens a Tony Mikulec.

Poslední den přinesl pestrou paletu
přednášek na různá témata chirurgie hlavy a krku a rinologie: Problematika HPV
u orofaryngeálních karcinomů (Rodney Taylor, Jan Klozar), nádory slinných žláz
(Rodney Taylor), otevřené a minimálně invazivní techniky chirurgie štítné žlázy
(Lubomír Marko, Jaromír Astl), rozšířené endoskopické transfenoidální přístupy
na bazi lební (Jeroen Coppens). Tématem panelové diskuze byl sfenoidální sinus.
Diskutovala se složitost anatomie sfenoidu a přilehlých oblastí (Jan
Plzák), problematika krvácení (Pavel Vrabec), izolované sfenoiditidy (Petr
Schalek) a likvorey (Jeroen Coppens). Na závěr kurzu měli účastníci možnost
shlédnout revizní endoskopickou mediální maxilektomii pro invertovaný papilom
maxilární dutiny (Jan Plzák).

2. česko americké ORL dny –
Advances in Otolaryngology přinesly jeho účastníkům unikátní kombinaci kvalitních
teoretických přednášek (s velkým podílem zkušených zahraničních řečníků),
panelových diskuzí a živých přenosů z operačního sálu. 3. ročník akce
je plánován opět v dvouletém odstupu, tedy na rok 2016.

Za pořadatele

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA,

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel. 224434301

jan.plzak@fnmotol.cz