Kurzy IPVZ

Kurzy IPVZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že vybrané vzdělávací akce IPVZ budou pravděpodobně na podzim 2014 a na jaře 2015 finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tzn. že účastníci nebudou hradit poplatek za kurz. Podpora se bude vztahovat na zájemce z řad lékařů, kteří mají většinový pracovní úvazek (výkon zdravotnického povolání) mimo území hl. m. Prahu a nejsou rezidenty v rámci dotačního programu rezidenční místa.

V rámci Katedry otorinolaryngologie IPVZ se podpora bude týkat následujících kurzů plánovaných na podzim 2014:

Moderní trendy v otochirurgii
17.9.-18.9.2014
Septoplastika
25.9.2014
Obstrukční syndrom spánkové apnoe
9.10.-10.10.2014
Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní, hltanu a hrtanu
30.10.-31.10.2014

www.ipvz.cz/akce/2190.aspx

Jan Betka

Katedra otorinolaryngologie IPVZ
Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06