Stáž na ORL klinice v Lipsku

Stáž na ORL klinice v Lipsku

V dubnu jsem díky cestovnímu grantu ČSORLCHHK ČLS JEP měla možnost strávit týden na ORL klinice v německém Lipsku.

Klinika a poliklinika otorinolaryngologie je součástí Univerzitní nemocnice Lipsko (obr. č. 1) a společně s oftalmologickou, stomatologickou klinikou a klinikou maxilofaciální chirurgie tvoří tzv. „Kopfklinik“. Uspořádání kliniky je obdobné jako u nás – poliklinika se všeobecnými a specializovanými ambulancemi včetně sekce pro audiologii a foniatrii, lůžkové oddělení a operační trakt. Klinika poskytuje péči široké škále pacientů. Od běžného ambulantního ošetření, jednodenní chirurgii (např. adenoidektomie), přes komplexní léčbu onkologických pacientů až po vysoce specializovanou péči v Centru kochleární implantace, kterým se lipská klinika stala v roce 2010.

Přednostou kliniky je prof. Andreas Dietz, přední evropský odborník na léčbu nádorů v oblasti hlavy a krku, specialista na ušní chirurgii (vč. kochleárních implantací) a plastickou chirurgii nosu – rinoplastiky. Mimo jiné je i čestným členem mnoha evropských ORL společností, vč. české, a velmi milý a přátelský člověk.

Stáž jsem absolvovala na lůžkovém oddělení kliniky a na operačních sálech. Lůžkové oddělení má kapacitu 46 lůžek. Počet ženských, mužských a dětských lůžek není striktně stanoven a upravuje se dle aktuálních potřeb. Pokoje bývají dvou až čtyř lůžkové a k dispozici jsou i tři jednolůžkové pokoje, většinou rezervované pro závažnější onkologické pacienty. V porovnání s naší hradeckou klinikou jsou pokoje a zázemí pro pacienty výrazně prostornější. Každý ošetřující lékař má na starosti kolem deseti pacientů. Aktuální plán péče je každé ráno konzultován s určeným vedoucím lékařem, poté ošetřující lékař provede vizitu a ošetření pacientů ve spolupráci se zdravotní sestrou.

Další denní činnost se odvíjí od operačního programu. Stejně jako my i tamější lékaři si stěžují na velké množství administrativy, nicméně jejich dokumentace je významně stručnější. V operačním traktu mají k dispozici dva velké, plně moderně vybavené operační sály a jeden menší sál k provádění endoskopií a jiných výkonů v lokální anestézii. Pacient je po příjezdu na operační sál zcela v péči anesteziologického týmu, který pacienta uvede do celkové anestezie, mezitím si sálové sestry připravují instrumentarium a poté pacienta kompletně zarouškují. Operatér přichází na sál až v momentě, kdy je pacient zcela připraven k zahájení výkonu (výjimkou jsou ušní operace, kdy si operatér před zarouškováním dle potřeby připraví operační pole – oholení vlasů, infiltrace, atd.). 

 Program na sálech je rozepsán po celou pracovní dobu vč. odpoledních hodin a provoz je zajištěn dostatkem personálu. V denní místnosti je pro všechny k dispozici polévka s pečivem a pití. Díky těmto faktorům vše probíhá plynule a efektivně. Spektrum výkonů je podobné jako na naší klinice, navíc se zde věnují např. sialoendoskopiím. Narozdíl od nás naopak neprovádějí chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek.

Díky nabídce prof. Dietze jsem se mohla poslední dva dny stáže (20. – 21. 4.) zúčastnit 7. Liepziger kurs für plastische gesichtschirurgie  – 7. ročníku mezioborového kurzu plastické chirurgie obličeje. Kurz organizoval prof. Andreas Dietz (ORL klinika, Lipsko), Dr. Christopher Wachsmuth (Klinika plastické chirurgie, Lipsko) a Doc. Andreas Dacho (ORL  klinika a Klinika plastické chirurgie, Heidelberg). Kurz byl určen zejména lékařům začínajícím s plastickou a estetickou obličejovou chirurgií. První blok se zabýval tématy od anatomie přes základní pravidla plastické chirurgie, možnostmi dermatologické neinvazivní péče, po důležitost psychologických aspektů plastické chirurgie a v neposlední řadě i tématem vedení (foto) dokumentace. Další bloky již byly více prakticky zaměřené a více podrobně byla probrána problematika indikace a aplikace Botoxu a Filleru, korekce otapostázy – otoplastiky či plastiky očních víček. Velká část kurzu pak byla věnována rinoplastikám.

Mimo času stráveného na klinice jsem využila i prostor k poznání Lipska, univerzitního města ležícího asi 100 km severozápadně od Drážďan. Univerzita zde byla založena r. 1409 a je druhou nejstarší univerzitou v Německu, její nový kampus na náměstí Augustusplatz je jistě jednou z hlavních dominant města (obr. č. 2). Mezi další zajímavá místa patří např. Thomaskirche se sochou J.S. Bacha, který v Lipsku působil, Stará radnice na Marktplatz, které je přes den plné stánků a čilého ruchu, a spousta dalších.

Týdenní stáž v Lipsku pro mě byla velkým přínosem. Nejenom, že jsem měla možnost poznat hezké město, které v počtu cyklistů a jízdních kol může směle konkurovat Amsterdamu, ale zejména poznat německé kolegy, udělat si představu o fungování jiného ORL pracoviště spolu s možností porovnat pracovní postupy, prostředí a vybavení s našimi.

Závěrem bych chtěla poděkovat jak výboru ČSORLCHHK ČLS JEP za udělení grantu, tak i vedení a mým kolegům z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové za možnost na stáž vycestovat.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.  

MUDr. Lucie Zeinerová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
email: lucie.zeinerova@fnhk.cz

 

Další aktuality
přejít na archiv aktualit