12th CONGRESS OF THE EUROPEAN LARYNGOLOGICAL SOCIETY, 16.-19.5.2018, Londýn

12th CONGRESS OF THE EUROPEAN LARYNGOLOGICAL SOCIETY, 16.-19.5.2018, Londýn

Ve dnech 16.-19.5.2018 se konal v londýnském kongresovém centru Queen Elizabeth II Centre v těsném sousedství westminsterského opatství 12. kongres Evropské laryngologické společnosti (ELS). Jde o pravidelnou akci pořádanou každé dva roky, největší evropský kongres zaměřený na laryngologickou problematiku.  Současný prezident ELS prof. Ricard Simo byl také prezidentem kongresu. 

V průběhu tří dnů kongresu zaznělo ve čtyřech paralelních sekcích 12 plenárních přednášek, 13 instruktážních kurzů, 18 kulatých stolů, několik sekcí volných sdělení. Součástí kongresu byla také e-posterová sekce. Paralelně probíhají také sekce pořádané Americkou laryngologickou a bronchologickou společností, účast amerických kolegů je vždy velmi obohacující. Velmi příjemná byla účast početné skupiny řečníků z České republiky a také zastoupení českých laryngologů mezi vyzvanými řečníky (Petr Lukeš, Jan Klozar, Jan Plzák, Michal Zábrodský). 

Laryngologie se v současné době rychle stala velmi pokrokovým podoborem ORL specializace sledujícím poslední trendy v rozvoji minimálně invazivní a robotické chirurgie, řada sdělení se zabývala právě touto problematikou. Velká pozornost byla také věnována základnímu výzkumu, genetickému a tkáňovému inženýrství. Nedílnou součástí kongresu byla jako vždy onkologická problematika, velmi často byl ale kladen důraz na funkční výsledky terapie a také na kvalitu života laryngologických pacientů. 

Jako u většiny kongresů v současnosti program doplnila řada doprovodných akcí, ze sportovních to bylo v Londýně golfové setkání s opravdu mezinárodní účastí a již tradiční Run for Health (start v 7:30 hod.!). Krásné vzpomínky zanechá účastníkům večerní plavba lodí po Temži. Organizace kongresu byla velmi dobrá a kongres proběhl hladce. Nás může také těšit, že vše bylo pod organizační taktovkou české firmy Guarant, takže se všichni čeští účastníci mohli cítit takřka jako doma. 

Při zasedání Výboru ELS byl také schválen návrh na pořadatelství kongresu pro rok 2022 pro italský Milán, prezidentem kongresu bude prof. Cesare Piazza. Příští kongres se po dvouleté pauze uskuteční v roce 2020 na německé půdě ve Stuttgartu (prof. Christian Sittel). 

 

za účastníky kongresu

 

Michal Zábrodský