27th CONGRESS OF THE EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY, 22.4.-26.4.2018 Londýn

27th CONGRESS OF THE EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY, 22.4.-26.4.2018 Londýn

Ve dnech 22.4.-26.4.2018 se v londýnském největším kongresovém centru Queen Elizabeth II Centre  naproti Westminster Abbey konal kongres Evropské rinologické společnosti. Součástí 27th Congress of the European Rhiínologic Society byl i 37th Congress of the international Society of Inflammation and Allergy of the nose (ISIAN) a 19th Congress of the International Rhinologic Society (IRS). Spoluprezidenty kongresu byla Prof. V. Lund a dr. A. Swift. 

V Londýně se sešlo kolem 1800 odborníků z 86 zemí světa. Evropské rinologické kongresy patří k největším odborným akcím mezi ORL subspecializacemi. Odborný program probíhal v až 12 paralelních sekcích, obsahoval plenární přednášky, instruktážní kurzy, kulaté stoly, sympozia, debaty a sekce ústních volných sdělení a klasickou posterovou sekci (nikoli epostery). Z České republiky pocházelo 7 účastníků, někteří z nich s aktivní účastí. Mezi zvanými řečníky byl do programu zařazen instruktážní kurz Jan Plzák: Endoscopic approaches to the pterygopalatine fossa.

Vzhledem k rozsáhlosti kongresu, který pokrýval velmi vyčerpávajícím způsobem celý obor rinologie, lze obtížně stručně zhodnotit odborné poselství akce. Zcela jednoznačně lze však vypíchnout důraz na nejmodernější přístup, který se snaží individualizovat diagnosticko-léčebný přístup pro každého konkrétního pacienta. Lze využít termín „léčba šitá na míru“. Podkladem rozhodovacího procesu jsou vypracované doporučené postupy, ale přístup ke každému pacientovi je maximálně individualizován tak, aby v jeho konkrétním případě bylo dosaženo nejvyšší možné efektivity s nejnižším možným rizikem komplikací či následků. 

Prostor výstavy zaplnilo množství vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu i během řady firemních symposií. 

Kromě odborného vědeckého programu byla součástí programu i řada dalších akcí, tradicí na velkých mezinárodních evropských kongresech se stávají sportovní aktivity. V Londýně proběhl fotbalový turnaj a ranní kondiční běh. 

Po organizační i odborné stránce kongres proběhl naprosto hladce a může být hodnocen jako velmi vysoko nastavená laťka pro srovnání budoucích odborných akcí. 

Na jednání Výboru Evropské rinologické společnosti, jehož se jako delegát za Českou republiku zúčastnil Prof. Jan Plzák, byly odhlasovány další plánované kongresy: ERS 2020 se bude konat v Soluni v Řecku, ERS 2022 v bulharské Sofii. 

 

Jan Plzák

Další aktuality
přejít na archiv aktualit