14th Congress of the Europian Society of Pediatric Otorhinolaryngology 2018

14th Congress of the Europian Society of Pediatric Otorhinolaryngology 2018

Ve dnech 2.- 5.6.2018 se ve Stockholmu  (Waterfront Congress Center) konal v pořadí 14. kongres Evropské společnosti dětské otorinolaryngologie.  Jde o pravidelnou akci pořádanou každé dva roky, největší evropský kongres zaměřený na problematiku dětské otorinolaryngologie, kde přednášející jsou z celého světa. ESPO je nezisková organizace založena v roce 1994, zabývající se vědeckou, vzdělávací a charitativní činnosti. Jejím cílem je zlepšení kvality péče u dětí v oboru otorinolaryngologie v rámci Evropy. Současný prezident ESPO je prof. Jorge Spratley (University of Porto, Faculty of Medicine).

Kongres byl zahájen otevíracím ceremoniálem v kongresovém centru, kde měli proslov organizátoři letošního ročníku kongresu – A. Hermansson a G. Papatziamos (University of Sweden, Faculty of Medicine). V průběhu tří dnů kongresu zazněly v šesti paralelních sekcích sdělení rozdělená do pěti hlavních oblastí dětské otorinolaryngologie: oblast dýchacích cest, kochleární implantace, obecná, „hlava a krk“, otologie a rinologie. Probíhaly formou plenárních přednášek, kulatých stolů, instruktážních kurzů i volných sdělení. Součástí kongresu byla také e-posterová sekce (forma aktivity účastníků z České a Slovenské republiky). Zazněly i vyzvané přednášky řečníků z České a Slovenské republiky (Profant M., Šebová I. – Bratislava, Skřivan J. – Praha, Komínek P. – Ostrava).

Kongresové centrum v Stockholmu (Radisson Waterfront Hotel)

Vysoce přínosná byla sdělení z problematiky laryngologie – současné možnosti řešení stenóz a rozštěpů hrtanu, možnosti laryngotracheální rekonstrukce, krikotracheální resekce či využití laseru u stenóz hrtanu. Velká část přednášek byla věnována i problematice tonzilektomie a chirurgickému řešení OSA u dětí, problematice otogenních komplikací či kochleárních implantátů. 

Jako u většiny kongresů v současnosti program doplnila společenská akce uspořádána ve švédském národním námořnickém muzeu Vasa, kde je plně dochovaná válečná loď ze 17. století. Organizace kongresu byla na vysoké úrovni a příští kongres je již nyní naplánován ve Francii (Marseille) 23.-26.5. 2020.

Za účastníky kongresu

MUDr. Jana Šatanková 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

 Část účastníků kongresu z České republiky

Další aktuality
přejít na archiv aktualit