Stáž na ORL klinice v Ženevě

Stáž na ORL klinice v Ženevě

Díky podpoře ČSORLCHHK ČLS JEP jsem měla možnost prozkoumat švýcarskou přesnost na ORL klinice Univerzitní nemocnice v Ženevě. Týdenní stáž jsem zde absolvovala na začátku prosince 2019.

Univerzitní nemocnice v Ženevě (Hôpitaux Universitaires de Genève) je největší nemocnicí ve Švýcarsku. Jsou v ní zastoupeny všechna odvětví medicíny. Celý areál nemocnice se skládá asi z pěti budov a další zařízení lze najít v dalších částech Ženevy. Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku vede prof. Pascal Senn. Na klinice ošetřují pacienty s celým spektrem ORL onemocnění, klinika je také centrem kochleárních implantací a Mekkou sialoendoskopie. Pod vedením prof. Marchala se zde rozvíjejí možnosti endoskopické léčby onemocnění slinných žláz. Většina operací je prováděna jako jednodenní chirurgie, čemuž odpovídá i počet lůžek na klinice. Na klinice je asi 26, tedy stejný počet jako lékařů.

Nezbytnou výbavou lékaře na zdejší klinice je počítač, snímač otisků prstů, čtečka čárových kódů a diktafon (viz foto). Dokumentace v papírové podobě zde prakticky neexistuje. Pacient po ambulantním ošetření odchází jen s krátkým doporučením psaným ručně a lékař si udělá krátký záznam do počítače. Pokud je nutno vydat oficiální zprávu mimo nemocnici, lékař ji nadiktuje na diktafon, kterým zároveň naskenuje čárový kód pacienta, a sekretářka tuto zprávu připraví. Nutno podotknout, že takových sekretářek je na klinice několik a jsou rozděleny podle zaměření (foniatrická, rinologická,…).

Co ovšem na zdejší klinice chybí, jsou především laryngeální zrcátka. Ta se zde vůbec nepoužívají. Také do uší a do nosu zrcátka používají výjimečně, veškerá vyšetření provádějí především endoskopicky. Z pohledu mladého lékaře jsem si také hodně všímala vztahu školence a školitele. Mladí lékaři své školitele konzultovali velmi často, ti se jim ochotně věnovali. Pro mladé lékaře jsou zavedeny i speciální sedánky v odpoledních hodinách, např. otoneurologické, kde pod vedením příslušného odborníka rozebírají výsledky jednotlivých vyšetření. Školitelé své školence dozorují při operacích, případně je nechají začít jejich vlastní operaci. 

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat naší odborné společnosti za poskytnutí příležitosti absolvovat stáž na této prestižní klinice. Dále bych chtěla poděkovat veškerému zdravotnickému personálu ORL kliniky v Ženevě, velmi si cením jejich vstřícného, milého a edukativního přístupu. Všichni se mi ochotně věnovali. A naposled bych chtěla povzbudit všechny své kolegy v podání žádosti o tento grant. Zařízení celé stáže nebylo nijak náročné, administrativní zátěž bohatě vyrovnaly nabité poznatky.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP. 

MUDr. Jana Vinklárková, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně