Stáž na ORL klinice v Augsburgu

Stáž na ORL klinice v Augsburgu

Augsburg je město v Německu na jihozápadě spolkového státu Bavorsko. Je hlavním městem a sídlem vlády Švábska. Žije v něm 260 tis. obyvatel a je tak po Mnichovu a Norimberku třetí nejlidnatější sídlo Bavorska. Nachází se zde řada památek jako náměstí s radnicí (Rathausplatz), Dóm Panny Marie, Mozartův dům, kde žil otec Wolfganga Mozarta a řada dalších zajímavých míst.

Augsburská nemocnice je rozdělená na dvě části. Centrální klinika, která je větší, sídlí v centru města. Druhá část kliniky se nachází v jižní části města (tzv. Klinikum Süd), která je podstatně menší. Právě v této klinice se nachází ORL chirurgie hlavy a krku, ale kromě toho je zde i alergologie, anesteziologie a dermatologie. ORL kliniku vede od 1. 3. 2014 prof. Johannes Zenk, který je velmi laskavý a příjemný člověk. Na jeho pracovišti panuje velmi klidná a pohodová atmosféra. Klinika je na špičkové úrovni. Profesor Zenk je odborník na onemocnění slinných žláz, který propaguje jejich diagnostiku i operační léčbu nejen v Německu, ale i v jiných státech. Například tzv. extrakapsulární exstirpace tumorů gl. parotis je v Německu prováděna mnohem častěji než na našem pracovišti (kde je preferováno provedení superficiální parotidektomie).

Během týdenní stáže na začátku prosince jsem měla možnost vidět práci na operačním sále, ambulantní i lůžkové části. Nachází se zde oddělení na dvou podlažích. Počet lůžek je kolem 50. Vždy je na oddělení jeden lékař. Ambulantní část se skládá ze 3 ambulancí. Zde chodí pouze objednaní pacienti. Na rozdíl od naší ambulance, kde je stále plná čekárna, zde čekali na vyšetření vždy pouze 3 až 4 pacienti. Ti neobjednaní chodí na pohotovost, kde slouží lékař 24hodin. Na této klinice jsou ošetřování pouze dospělí pacienti. Dětská ORL klinika se nachází v centrální klinice. Zde slouží vždy dva lékaři, každý den někdo jiný. Na ranním semináři jsou lékaři obou klinik ve spojení a přes Skype řeší společně pracovní problémy.

Veškerá dokumentace se uchovává pouze v papírové podobě. Doktor zaznamená po každé návštěvě jen drobný zápis do dokumentace a většinu času se věnuje pacientovi. Obecně zde lékař nedělá moc administrativní práce, zato provádí více praktických činností, které v České republice za lékaře dělají sestry (např. odběr krve, holení pacienta či napolohování pacienta před operací). Určitým problémem bylo velké množství imigrantů, kteří neuměli vůbec německy natož anglicky. Pokud neměli přes telefon překladatelku, mnohdy netušili, proč jsou hospitalizováni. Tato skutečnost práci lékařů velmi stěžovala. Na klinice se nachází 4 operační sály, lékaři zde provádějí celou škálu výkonů vč. onkologických výkonů s rekonstrukcí defektů laloky nebo kochleárních implantací či operací vestibulárních schwanomů.

Stáž na ORL klinice byla pro mne velmi zajímavá, poprvé jsem měla možnost vidět, jak funguje zdravotnictví v jiné zemi. Závěrem musím říct, že české zdravotnictví se nemá za co stydět, všechny diagnostické a terapeutické metody jsou u nás na vysoké úrovni. I proto (dle slov německých lékařů) v Německu rádi spolupracují s českými lékaři.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP

MUDr. Markéta Navrátilová, Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín a.s.