Workshop se zahraniční účastí  „Modern rhinoplasty techniques Prague 2015

Workshop se zahraniční účastí „Modern rhinoplasty techniques Prague 2015

Oddělení otorinolaryngologie VFN v Praze pod záštitou České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP uspořádalo 16. – 17. dubna  2015 workshop se zahraniční účastí s názvem: „Modern rhinoplasty techniques Prague 2015“.

Pro více než 60 účastníků z České republiky, Polska a Maďarska byl připraven odborný program, jehož teoretické přednášky byly věnovány jak základní problematice, tak přehledu moderních metod funkční a estetické septorinoplastiky, která patří mezi nejtěžší plastické operace v obličeji. 

Hlavním cílem moderní septorinoplastiky je skloubení funkční a estetické složky operace do jednoho celku a vytvoření správně fungujícího nosu „normálního“ vzhledu. K vysoké odborné úrovni akce přispěla účast zahraničních lektorů. Pozvání přijal přední evropský a celosvětové uznávaný odborník v rinochirurgii, bývalý prezident EAFPS (European Academy of Facial Plastic Surgery) z Amsterdamu, Prof. Gilbert Nolst Trenite a doktor Dirk Jan Menger, rovněž velmi zkušený a uznávaný holandský rinochirurg z univerzity v Utrechtu.  Mimořádné pozornosti účastníků se těšily živé přenosy z operačních sálů, kdy byly zahraničními lektory provedeny čtyři septorinoplastiky otevřeným přístupem, který umožňuje podstatně preciznější rekonstrukci deformovaného nosního skeletu, a tím i dosažení podstatně lepších funkčních i estetických výsledků.

Organizátoři se snažili sestavit program workshopu tak, aby účastníci získali reálnou představu o tom, jaké jsou současné možnosti a úskalí rinochirurgie při řešení nosních deformit, a aby získali komplexní pohled na nos jako funkčně morfologický celek, který je nutné respektovat. Pozitivní hodnocení kurzu účastníky je dokladem toho,  že se nám podařilo hlavní cíl kurzu splnit. Přepokládáme, že druhý ročník workshopu se uskuteční na jaře 2017.

MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

ORL oddělení VFN v Praze

e-mail: radim.kana@vfn.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit