Prof. Betka vedoucím editorem speciálního čísla časopisu BioMed Research International

Prof. Betka vedoucím editorem speciálního čísla časopisu BioMed Research International

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA byl jmenován vedoucím editorem speciálního čísla “Endoscopic/External Approaches in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery” časopisu BioMed Research International (bývalý Journal of Biomedicine and Biotechnology, www.hindawi.com/journals/bmri, impakt faktor 2,880). Dalšími editory jsou Prof. Karl Hörmann, Prof. Manuel Bernal-Sprekelsen a Prof. Jan Plzák.

Tématem speciálního čísla jsou endoskopické/zevní přístupy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, např. v rinologii, chirurgii baze lební, laryngologii, onkologii hlavy a krku, léčbě slinných žláz, chirurgii štítné žlázy atd.

Vyzýváme Vás k zaslání Vašich vědeckých článků k posouzení publikace v tomto speciálním čísle časopisu. Zaslané články projdou standardním recenzním řízením. Prosíme o zaslání publikací do konce roku 2013 prostřednictvím online vstupu časopisu. Podrobněji viz www.hindawi.com/journals/bmri/si/709672/cfp.

Ke stažení: Call for papers [PDF]

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.