Záznamy přednášek z ORL kongresu 2013 uvolněny pro veřejnost

Záznamy přednášek z ORL kongresu 2013 uvolněny pro veřejnost

Přednášky byly zaznamenávány v Aule a
Posluchárně J1, k dispozici je videozáznam se zvukovou stopou a
paralelně je možno sledovat aktuálně promítaný obrázek prezentace.

Přístup k přednáškám se nachází na adrese: www.superlectures.com/orl2013/

.