10<sup>th</sup> Pan European Voice Conference Prague 2013

10th Pan European Voice Conference Prague 2013

První konference PEVOC se konala v roce 1995 v Londýně. Na začátku
stála myšlenka vytvořit fórum pro výměnu zkušeností mezi odborníky,
kteří se zajímají o lidský hlas z různého úhlu pohledu. Těmito odborníky
jsou nejen lékaři laryngologové, foniatři, fonochirurgové, ale i
hlasoví pedagogové, terapeuti, logopedi, pěvečtí pedagogové, inženýři,
či přírodovědci, kteří se mohou podílet na léčení hlasových poruch, či
pomáhat při vytváření nejkvalitnějších vyšetřovacích metod.

10. jubilejní PEVOC v Praze bude pořádána pod heslem Oslava mezioborové spolupráce. Hlavními tématy konference jsou medicína, hlasová terapie, hlasová
pedagogika a věda. PEVOC 10 bude výjimečnou příležitostí k mezinárodní
výměně zkušeností v oblasti vyšetřovacích, pedagogických a
terapeutických metod i výsledků vědeckých prací mezi odborníky nejen z
Evropy, ale z celého světa.

Součástí PEVOC 10 bude konference Mezinárodní asociace fonochirurgů.

Více informací na: http://pevoc.cz/cs/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit