Záznam přednášek z ORL kongresu 2013

Záznam přednášek z ORL kongresu 2013

Pro účastníky 5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  byly pod heslem zveřejněny záznamy přednášek. Po dobu 2 měsíců budou přednášky přístupné pod heslem pouze pro účastníky kongresu (přístupové údaje jsou účastníkům v průběhu týdne od 10. do 14. června rozesílány emailem), od 1.9.2013 budou přednášky uvolněny pro
širokou veřejnost.

Přednášky byly zaznamenávány v Aule a Posluchárně J1, k dispozici je videozáznam se zvukovou stopou a paralelně je možno sledovat aktuálně promítaný obrázek prezentace.

Přístup k přednáškám se nachází na adrese: www.superlectures.com/orl2013/

.