Podpora mladých ORL lékařů výborem společnosti

Podpora mladých ORL lékařů výborem společnosti

Výbor společnosti rozhodl o finanční podpoře mladých otorinolaryngologů pro rok 2016.

1. Účast na 2. kurzu evropské foniatrické akademie Praha 29.-1.5.2016

 • prvních 25 mladých ORL lékařů do 35 let (včasná registrace 1990 Kč do 29.2.2016) – zpětně uhradí oproti potvrzení o zaplacení organizátora akce a potvrzení o účasti
 • http://eap2016.eu/cz

2. Účast na 3. ORL akademii

 • aktivním účastníkům bez atestace z 2. ORL akademie v Olomouci v r. 2015 bude registrační poplatek za 3. ORL akademii zpětně proplacen (proti potvrzení o zaplacení) odbornou společností
 • celkem 13 účastníků s posterem
 • www.orlakademie.cz

3. Ocenění za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let (Kutvirtova cena)

4. Cestovní grant – týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě (10 tis./osoba) 

 • lékaři z  klinických i neklinických pracovišť
 • podmínky
  • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
  • věk do 35 let
  • motivační dopis, cíl pobytu
  • stáž si najde každý sám
  • nelze financovat kongres či kurz
 • výstup
  • zpráva z pobytu (předložená do 2 týdnů po návratu výboru společnosti)
  • potvrzení vedoucího pracoviště v zahraničí o absolvování pobytu
  • zpráva z pobytu bude uvedena na www ORL společnosti (do 2 týdnů po návratu z akce) a zaslány k publikaci v  časopise Otorinolaryngologie a foniatrie s uvedením finanční podpory ČSORLCHHK ČLS JEP
 • www.otorinolaryngologie.cz/sekce-mladych-orl

Praha 14.2.2016

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP