Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha ve Svitavách

Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha ve Svitavách

Ve dnech 23. – 24. března proběhl ve Svitavách XI. kurz Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha, organizovaný OS ČLK Svitavy a ORL oddělením Svitavské nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Kurzu se odborně zúčastnili lektoři z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, UK LF Hradec Králové, Kliniky dětské ORL LF MU a FN Brno, ORL kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha a ORL kliniky LF UP a FN Olomouc. Kurzu se zúčastnilo 27 lékařů z celé republiky a ze Slovenska, mezi nimi zkušení i začínající operatéři a také ambulantní lékaři.

Do kurzu bylo připraveno celkem 6 operací, které byly z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti. První den byli operováni 3 pacienti. První bylo děvče s perforovanou MT a ET retrakční kapsou usurující dlouhý výběžek kovadlinky (prim. Sychra). Druhý byl chlapec s rozsáhlým cholesteatomem na podkladě retrakční kapsy, který destruoval sluchové kůstky a suprastruktury třmínku, epidermizoval oválné okénko a ploténku třmínku a zasahoval do hlubokého sinus tympani. (prim. Machač). V plánu je second look a tympanoplastika, operace bude možná v rámci příštího kurzu za rok. Třetí pacientkou prvního dne byla žena s převodní nedoslýchavostí a nejasným nálezem ve středouší, s podezřením na cholesteatom za celistvým bubínkem. Jednalo se však o tympanosklerózu. Operoval prof. Chrobok a provedl postupně transkortikální mastoidektomii, transmeatální attikotomii, kanalplastiku a meatopastiku zvukovodu, zavedl titanový PORP Frisbee a rekonstruoval scutum. Byla to zajímavá a poučná operace s ohledem na předoperační a operační nález a samozřejmě i po stránce didaktické.   

Společenský večer proběhl opět v bowlingové hale Na Střelnici. Byly k vidění mimořádné sportovní výkony a vítězové v kategorii mužů, žen a družstev byli odměněni hodnotnými cenami.

Druhý den byl nejdříve demonstrován nový typ tlak vyrovnávající trubičky v léčbě chronické sekretorické otitidy. Potom MUDr. Skřivan operoval retrakční kapsu, původně s cholesteatomem, a provedl antrotympanotomii, vyzdvižení retrakční kapsy a myringoplastiku. Na závěr kurzu operoval MUDr. Vodička pacienta s cholesteatomem, který zasahoval od antra až do předního epitympana. Provedl postupně transkortikální antromastoidektomii a transkanální atikotympanotomii. K rekonstrukci řetězu kůstek použil opracovanou kovadlinku a rekonstruoval zadní horní stěnu zvukovodu.

Během kurzu seznámil MUDr. Salzman z ORL kliniky v Olomouci účastníky s endoskopickou anatomií středouší, s možnostmi endoskopických ušních operací a okomentoval některé videozáznamy ušních operací. Proběhla diskuse na téma současných možností a budoucnosti endoskopických operací středouší.

Na seznamu přednášek se aktivně podílela všechna uvedená pracoviště, především však prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a ORL kliniky v Pardubicích a prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. z ORL kliniky Hradec Králové.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a účastníci měli i letos štěstí na zajímavé a rozsáhlé nálezy středoušní patologie.

Kurz podpořily firmy B-Braun Medical s.r.o., Carl Zeiss s.r.o., Hartmann-Rico, a.s., Lindcare CZ, s.r.o., Medial s.r.o., Olympus Czech Group, s.r.o., Surgipa Medical, s.r.o. Videokonferenci on-line zajistila firma ORCZ Moravská Třebová a firma RADIX ve spolupráci s firmou KARL STORZ.

Poděkování náleží všem lektorům a lékařům, sestřičkám a celému ORL oddělení Svitavské nemocnice za organizační zajištění kurzu.

Potvrdilo se, že kurz je vhodný nejen pro začínající a pokročilé středoušní chirurgy, ale i pro ambulantní lékaře, kteří jsou rozhodující, ale také odpovědní za včasnou diagnostiku chronického středoušního zánětu a odeslání pacienta na lůžkové pracoviště k operaci. Mohou tak zabránit rozvoji rozsáhlých nálezů cholesteatomů, jaké jsme měli možnost vidět i na letošním XI. kurzu ve Svitavách.

Termín příštího kurzu je předběžně stanoven na čtvrtek a pátek 22. – 23. března 2018.

Odkaz na reportáž z X. kurzu v r. 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=XfioRgebmHQ

Svitavy 1. 4. 2017                                                                      

MUDr. Libor Sychra
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Svitavská nemocnice
e-mail: libor.sychra@nempk.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit