Odešel MUDr. Zdeněk Hložek…

Odešel MUDr. Zdeněk Hložek…

Dne 28.7.2017 odešel po delší vážné nemoci ve věku 64 let náš kolega as. MUDr. Zdeněk Hložek. Narodil se v Českém Těšíně v rodině otorinolaryngologa, což významně ovlivnilo výběr jeho budoucího povolání. Mládí prožil v Třinci, kde také v r. 1972 složil maturitní zkoušky. Po studiu všeobecného lékařství na LF UP v Olomouci promoval tamtéž v r. 1978. V r. 1979 nastoupil jako sekundární lékař na ORL kliniku olomoucké FN, kde také setrval do konce své profesní dráhy. Již na jejím počátku uplatňoval  svůj celoživotní zájem o audiovizuální techniku, což zásadním způsobem ovlivnilo nastoupenou  dráhu klinického audiologa. V této roli se stal jedním z pilířů olomouckého otochirurgického centra. Zvláště se věnoval časné diagnostice sluchových vad u novorozenců. Výsledky své práce publikoval v odborných časopisech. Svou technickou invenci uplatnil v r. 2008 při obhajobě doktorské disertační práce, zabývající se vztahem anatomie a patologie středouší k tympanometrickým křivkám. Vedle klinické činnosti působil Zdeněk i jako renomovaný vysokoškolský pedagog. Přednášel audiologii pro studenty lékařství a speciální pedagogiky, pro jejíž potřeby napsal monografii, zabývající se komplexní problematikou sluchových vad. Jeho posledním publikačním počinem bylo spoluautorství jedné kapitoly v  chystané celostátní učebnici biofyziky. V osobním životě byl Zdeněk spíše zdrženlivý, vždy ochotný pomoci potřebným radou i činem. Volný čas si zpříjemňoval fotografováním, výlety na kole a prací na PC. Manuální zručnost uplatnil při výrobě neurostimulátoru lícního nervu a při práci se dřevem. Svojí prací, přístupem k pacientům a kolegům zůstává Zdeněk navždy vepsán do historie olomoucké ORL kliniky. Čest jeho památce!

prof. MUDr J. Klačanský, CSc.
prof. MUDr. I. Stárek, CSc.
za ORL kliniku FN Olomouc

prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D.
za ČSORLCHHK ČLS JEP