15. česko-slovenský foniatrický kongres 2017

15. česko-slovenský foniatrický kongres 2017

Ostravice, 8.-10. června 2017

15. česko-slovenský foniatrický kongres a XXVIII celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové se konaly v hotelu Freud v Ostravici v centrální části Beskyd. Akce se zúčastnilo rekordních 162 registrovaných účastníků (140 lékařů), celkem 23 účastníků ze Slovenska.

Během kongresu proběhly 4 kulaté stoly (Současné možnosti vyšetření a terapie hlasových poruch, Podmínky vývoje řeči, Kašel ve foniatrické ambulanci, Diagnostika nedoslýchavosti pro korekci sluchu), dále celkem 16 instruktážních kurzů probíhajících ve dvou pararelních sekcích. Bylo prezentováno i 6 posterových sdělení.  

Snaha o edukační charakter kongresu, který patří mezi hlavní akce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, byla příznivě hodnocena většinou účastníků. Zdárnému průběhu kongresu nepochybně přispělo krásné prostředí Beskyd a příznivé počasí, ale i podpora vystavujících firem (celkem 23).  Příští foniatrický kongres v r. 2017 bude uspořádán v Praze.

za pořadatele
Pavel Komínek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava