Kurz IPVZ Diagnostika a léčba benigních onemocnění hrtanu

Kurz IPVZ Diagnostika a léčba benigních onemocnění hrtanu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,  uspořádala dne 26.5.2017 kurz zaměření na laryngologickou problematiku. Pod vedením lektorů as. MUDr. M. Zábrodského a as. MUDr. P. Lukeše, Ph.D. byla skupina frekventantů provedena průřezem diagnostiky a terapie nenádorových onemocnění hrtanu. Přednášky byly zaměřeny jak na preklinické kapitoly ( obecná anatomie a fyziologie horních cest dýchacích), tak na specifickou problematiku diagnostiky onemocnění hlasových vazů a základy fonochirurgických technik. Součástí kurzu byly i dvě praktické ukázky ošetření pacientů s rekurentní respirační papilomatózou a s benigním polypem hlasivky. Diskutována byla možnost použití laserového paprsku i studeného instrumentaria v těchto indikacích.

Plná obsazenost kurzu a velmi pozitivní ohlasy účastníků naznačily, že kurzy s touto tématikou jsou potřebnou součástí postgraduálního vzdělávání. V budoucnosti se bude náplň kurzu více profilovat do dalších speciálních kapitol z laryngologie.

Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se na další setkání.   

Za lektory

As. MUDr. Michal Zábrodský