Odešel MUDr. Aleš Trnka…

Odešel MUDr. Aleš Trnka…

MUDr. Aleš Trnka se narodil 18. 3. 1951 v Brně. V roce 1975 promoval na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, směr všeobecný. Ve stejném roce nastoupil na ORL kliniku FNsP Brno, Pekařská, kde pracoval do roku 1992, a to posléze jako samostatně pracující lékař, ordinář. Během svého působení na této klinice získal atestaci l. stupně v roce 1978 a v roce 1984 atestaci ll. stupně. Přechodně získával zkušenosti jeden rok na ORL oddělení ÚVN v Praze – Střešovicích. V letech 1987 až 1990 opakovaně pobýval na HNO klinice MAE v Erfurtu u profesora J. Wilkeho a v rozmezí 1991 až 1992 na stáži na ll. HNO klinice AKH ve Vídni u profesora Dr. H. Höflera.  Na ORL oddělení FN Brno -Bohunice nastoupil 1. ledna 1992. V roce 1993 byl jmenován zástupcem přednosty daného oddělení a 1. 10. 1997 nastoupil do funkce primáře. Současně působil jako ORL konzultant pro Masarykův onkologický ústav v Brně. Funkci primáře vykonával až do vypuknutí zákeřné choroby, proto musel 1. 3. 2016 tuto funkci ukončit. Nemoc ho dostihla 28. 9. 2017.

V rámci své dlouholeté praxe se vypracoval na skvělého operatéra a excelentního diagnostika. Během svého působení na ORL v Bohunicích ve funkci primáře podporoval zavádění nových operačních i vyšetřovacích technik, mimo jiné zavádění stentů do dýchacích a polykacích cest, pokročilou FESS chirurgii. Podporoval vznik mezioborových skupin i komisí jako je onkologická, pro stenózující onemocnění dýchacích cest nebo pro hypofyzární chirurgii, která jako první v republice uvedla ucelený soubor pacientů s endoskopickou operací hypofýzy.

Spolupracovníci si jej hluboce vážili jako šéfa s přirozenou autoritou. Byl přísný, ale spravedlivý, přitom mu nikdy nechyběla pro něj typická tolerance. Byl lidský – slušný člověk, který nikdy vědomě neubližoval. Dokázal dlouze a pozorně naslouchat jak pacientům, tak i kolegům. I když měl v poslední době velké zdravotní problémy, byl téměř do poslední chvíle ochoten probrat s kolegy konkrétní situaci a pomoci s hledáním nejlepšího řešení problému. V osobě MUDr. Aleše Trnky ztrácíme nejen špičkového lékaře, ale i člověka pevných zásad, pracovitého kolegu a milého přítele.

 MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., primář ORL FN Brno – Bohunice