16. Česko-německé ORL dny

16. Česko-německé ORL dny

Ve dnech 12-13. října 2017 proběhl již 16. ročník Česko-německých ORL dní. Odborná akce je určena především mladým ORL lékařům a klade si za cíl nejen výměnu odborných znalostí z oboru otorinolaryngologie, ale zároveň je ideální příležitostí k navázání nových kontaktů a prohlubování přátelství obou sousedících zemí.

Letos byl náš kongres pořádán v reprezentativních prostorech secesního zámečku Větruše pod vedením hlavního organizátora prim. MUDr. Karla Slámy, Ph.D.

Kongresu se účastnilo přes 20 přednášejících jak z ČR, tak z Německa. Program byl rozdělen do tematických bloků otologie, onkologie, rinologie a spánkové medicíny. Odborný program doplnil příjemný společenský večer korunovaný živou hudbou a módní přehlídkou.

Celý kongres přinesl nejen kvalitní teoretické přednášky, ale především příjemná setkání a navázání nových vztahů s kolegy ze sousedních zemí. Mnozí z mladých lékařů zde měli první příležitost k prezentaci v cizím jazyce a všichni si vedli velmi dobře. Cenu pro nejlepší prezentaci do 35 let (účast na laryngologickém a otochirurgickém kurzu) si odnesli dr. Haroun za německou stranu a dr. Lazák za ČR.

Nezbývá než si přát, aby příští ročník pořádaný na podzim 2018 v Braniborsku byl stejně úspěšný jako ten letošní.

 

Za pořadatele

MUDr. Jaroslav Betka, Ph. D.

prim. MUDr. Karel Sláma, Ph.D.