4th Congress of European Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

4th Congress of European Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

Ve dnech 7.-11. října 2017 se v Barceloně uskutečnil 4. kongres Evropské konfederace otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (CEORLHNS = Confederation of European Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery). Původně byl kongres plánován do Turecka, ale kvůli neklidné situaci v zemi se organizátoři rozhodli kongres přemístit do Barcelony. Vzhledem k následné situaci, která v oblasti vznikla po referendu o vyhlášení nezávislosti Katalánska, měli turečtí organizátoři situaci velmi ztíženou. Navíc v letošním roce se v Evropě – v Paříži – uskutečnil i velmi úspěšný Světový ORL kongres. Tomu i odpovídala nižší účast na kongresu v Barceloně, deklarovány byly téměř dva tisíce účastníků. Ve srovnání s předchozím evropským kongresem, který se uskutečnil v r. 2015 v Praze, jehož se zúčastnily rekordní téměř čtyři tisíce účastníků, to znamenalo značný úbytek.

Odborný program probíhal v až 15 místnostech najednou. Jak je na akcích tohoto rozsahu zvykem, dominantní část velmi kvalitního programu se skládala z vyzvaných přednášek, kulatých stolů a instruktážních kurzů pozvaných přednášejících. Prostor měla i volná ústní sdělení a postery v tištěné formě. Byl potvrzen trend posledních let postupně narůstajícího počtu pozvaných řečníků z České republiky a Slovenska na vrcholných mezinárodních kongresech (Bouček J., Čada Z., Klozar J. Plzák J., Zábrodský M. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha; M. Profant, M. Tedla z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava; Jurovčík M. z Kliniky ušní, nosní, krční 2. LF UK a FNM; O. Profant z  ORL kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha; Šlapák I. Klinika dětské ORL, MU a FN Brno).

Novými členy Výboru Evropské konfederace otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku byli na valném shromáždění společnosti zvoleni Cem Meco (Turecko) – President-Elect, Jan Plzák (ČR) – General Secretary-Elect, Miroslav Tedla (Slovensko) – Treasurer-Elect. Jedná se o výraznou generační i geopolitickou změnu ve vedení vrcholné evropské ORL společnosti, kterou je možno považovat za významný úspěch, poctu, ale zároveň i značnou odpovědnost pro Českou republiku a Slovensko. Daří se sklízet ovoce dlouhodobé aktivity zejména Prof. Jana Betky (např. organizace 3. kongresu evropské ORL a chirurgie hlavy a krku v Praze 2015, který byl v Barceloně zhodnocen jako organizačně, odborně i finančně dosud nejúspěšnější vrcholná evropská ORL akce) a Prof. Milana Profanta (např. nyní působí ve funkci generálního sekretáře IFOS = Světové ORL společnosti) na mezinárodní úrovni, která významně zviditelnila kvality domácí otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

 

 

Dr. Miroslav Tedla – Treasurer-Elect (vlevo), Prof. Cem Meco – President-Elect (uprostřed), Prof. Jan Plzák – General Secretary-Elect (vpravo)

 

Příští evropské ORL kongresy, které budou spadat do funkčního období nového vedení evropské ORL společnosti, budou v roce 2019 v Bruselu (prezident Marc Remacle) a v roce 2021 v Miláně (prezident Piero Nicolai).

 

Jan Plzák, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha

Miroslav Tedla, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava