Komplexní vyšetření poruch sluchu

Komplexní vyšetření poruch sluchu

Diagnostice a terapii poruch sluchu bylo věnováno v pořadí již čtvrté mezioborové sympozium pořádané Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové 11. – 12. dubna 2014.

Páteční teoretická část byla kromě tradičních step-by-step teoretických přednášek nově oživena zařazením 30minutových minipanelů „Jak to dělám já“ s tématy zánět zevního zvukovodu, akutní středoušní zánět, sekretorická otitida, chronický středoušní zánět, akutní percepční nedoslýchavost a novorozenecký screening sluchu.

Sobotní část pak byla věnována miniworkshopům, při kterých si účastníci ve skupinách po třech mohli vyzkoušet na 12 pracovištích audiometrii, tympanometrii, měření otoakustických emisí, správné techniky výplachu ucha, otomikroskopie, otoendoskopie rigidní a flexibilní, detailní anatomii spánkové kosti na preparátech a CT snímcích, zavedení kochleárního implantátu a BAHA sluchadla a péči o sluchadlo a příslušenství.

Michal Černý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Další aktuality
přejít na archiv aktualit