Otologický a otoneurologický kurz

Otologický a otoneurologický kurz

Ve dnech 3. až 7. 3. 2014 se na půdě Kliniky ORL
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil Otologický a otoneurologický kurz. Záštitu nad celou akcí převzal prof. MUDr.
Jan Betka, DrSc. a odborný garant as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., organizaci pak
zajišťoval as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. a as. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. Jako
přednášející se dále kurzu účastnili as. MUDr. Jan Kluh, as. MUDr. Oliver
Profant, as. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., as. MUDr. Jiří Lisý, CSc., ing.
Martin Tichý, CSc. Program kurzu byl rozdělen do pěti dnů, sestával
z teoretických přednášek, live-přenosů z operačních sálů a praktické
části – disekce spánkové kosti a zavádění Baha implantátu na modelu. Celkem 20
přihlášených otorinolaryngologů z České republiky, Slovenska a Velké
Británie mělo možnost se automaticky účastnit teoretických přednášek, praktická
disekční část byla kapacitně omezena pro prvních 12 zájemců.

Přednášky shrnovaly všechny základní oblasti
týkající se ušní anatomie, fyziologie i patofyziologie, diagnostiky a
operativy. První dva dny týdne byly zaměřeny na anatomii spánkové kosti,
možnosti a úskalí zobrazovacích metod, chirurgické rozdělení ušních přístupů,
patologie a jejich řešení v oblasti zevního zvukovodu, bubínku, středního
ucha a převodního systému. Probrána byla také tématika vnitřního zvukovodu,
mostomozečkového koutu a tinnitu. Pro otoneurologickou problematiku byla
vyhrazena celá středa, ukončena praktickým nácvikem polohovacích technik na
otoneurologické ambulanci. Naopak poslední dva dny kurzu byly zaměřeny
chirurgicky, na možnosti implantabilních sluchových systémů, kochleárních
implantací a BAHA implantací a na transtemporální přístupy u patologií baze
lební. Nechyběla samozřejmě tématika lícního nervu, otogenních komplikací a
aktuálních přístupů k léčbě náhlé nedoslýchavosti. Přes někdy poměrně
nabitý program byl dostatečný i prostor pro diskuze, byť někdy až u
občerstvení.

Live přenosy operací ze sálu byly koncipovány
tak, aby pokryly co nejširší spektrum ušních výkonů, cílem bylo
zprostředkovat posluchačům různé možnosti řešení daného ušního problému
s vysvětlením a doporučením, proč bylo dané řešení zvoleno
v konkrétním případě. Operace jako myringoplastika, tympanoplastika,
stapedoplastika, attikoantrotomie či translabyrintální přístup
k vestibulárnímu schwannomu vnitřního zvukovodu byly přenášeny kontinuálně
na monitorech v posluchárně, doplňovány komentáři operatéra (as. MUDr.
Jiří Skřivan, CSc., as. MUDr. Jan Kluh, as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., as. MUDr.
Martin Chovanec, Ph.D.) v důležitých částech či při dotazech
z auditoria. Díky technickému
vybavení pořádajícího pracoviště, které umožňuje přenosy z operačního sálu na
posluchárnu v HD kvalitě až na tři promítací plochy souběžně (1. z mikroskopu,
2. celkový pohled z kamery ve stropní lampě a 3. umožňuje i demonstrace CT či
navigace). 

Praktická část probíhala v průběhu tří
odpolední, účastníci praktické části byli rozděleni na dvě skupiny po šesti,
což byl počet odpovídající kapacitně místnosti, kde disekce probíhala a zároveň
byl optimální vzhledem k počtu lektorů a možnosti individuálního přístupu
ke každému účastníkovi. Každý z přihlášených měl k dispozici jednu
temporální kost a kompletní vybavení k disekci. V průběhu téměř tří
hodin disekce, pod vedením lektorů, dokázali všichni provést mastoidektomii a
posteriorní tympanotomii, vytvořit kochleostomii a zavedení elektrody
kochleárního implantátu. Dle individuální pokročilosti pak stihli i
tympanoplastiku, otevřenou techniku či translabyrintální  přístup do vnitřního zvukovodu. Všichni
účastníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet zavedení Baha implantátu na modelu.

Neformálně byla akce zakončena společenskou
večeří ve čtvrtek večer v centru Prahy.

Z pohledu organizátora hodnotím Otologický a
otoneurologický kurz jako úspěšný a reakce účastníků jsou motivací
k přípravě další ročníku plánovaného na začátek roku 2015.

as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a
krku 1. LF UK, FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel. 224434301
e-mail: Jan.Boucek@fnmotol.cz