VIII. demonstrační kurz a seminář chirurgie středního ucha ve Svitavách

VIII. demonstrační kurz a seminář chirurgie středního ucha ve Svitavách

(27.-28.3.2014)

Kurz byl
zorganizován ORL oddělením Svitavské nemocnice, a.s., Klinikou ORL a chirurgie
hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s., Fakultou zdravotnických studií
Univerzity Pardubice a Klinikou dětské ORL LF MU a FN Brno. Kurzu se zúčastnilo
30 lékařů z celé republiky, mezi nimi zkušení i začínající operatéři a
také řada ambulantních lékařů. V úvodu kurzu uctili účastníci minutou ticha
památku nedávno zemřelých kolegů, dlouholetého primáře MUDr. Radomíra Lánu
z Ústí nad Orlicí a doc. Zdeňka Kabelku, Ph.D.

Do kurzu
bylo připraveno celkem 5 operací, které byly z operačního sálu přenášeny
do přednáškové místnosti. Jednalo se o 2 pacienty s retrakční kapsou, 2
pacienty s cholesteatomem a 1 pacient s mezotympanální perforací bubínku. Operatéry
byli prim. MUDr. Josef Machač z Kliniky dětské ORL v Brně, přednosta
ORL kliniky v Pardubicích MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. a prim. MUDr. Libor
Sychra ze Svitav. Účastníci kurzu měli možnost během operací klást otázky a
diskutovat během operací s operatéry svoje názory. Společenský večer a
setkání všech účastníků kurzu proběhly tradičně v bowlingové hale Na
Střelnici.

Na
přednáškách se aktivně podílela všechna pořádající pracoviště, především však
prof. Arnošt Pellant, DrSc. z ORL kliniky v Pardubicích, jehož
přednášky a jeho know-how byly pro všechny účastníky velkým poučením.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a podpořili ho firmy Braun, Olympus, Hartmann Rico, GlaxoSmithKline, Surgipa medical, Reja-Phonac a
Ligma Litomyšl. Videokonferenci on-line zajistila opět firma ORCZ Moravská
Třebová a firma STORZ.

Poděkování náleží celému ORL oddělení Svitavské nemocnice, lékařům a
sestřičkám, jejichž cukrářské výrobky ocenili všichni účastníci kurzu.

Shodli
jsme se na užitečnosti tohoto kurzu jak pro lékaře z lůžkových oddělení tak pro
ambulantní lékaře a pro jeho opakování i v příštím roce. Termín pro příští
rok byl stanoven opět na poslední čtvrtek a pátek v březnu, tj. 26. – 27.
března 2015

Svitavy 15. 4. 2014

Prim. MUDr. Libor Sychra
ORL oddělení
Svitavská nemocnice a.s.
e-mail: sychra@nemsy.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit