XXIII. Jihočeské ORL dny, 1. Česko – slovenské rinologické dny

XXIII. Jihočeské ORL dny, 1. Česko – slovenské rinologické dny

Letošní již XXIII. Jihočeské ORL dny, které se konaly 24. a 25.4. 2014 v hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou, byly spojeny s 1. Česko–slovenskými rinologickými dny. Na  pořádání se spolu s ORL oddělením Nemocnice České Budějovice a.s. podílela Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP. Tohoto setkání se zúčastnilo 82 kolegyň a kolegů, otolaryngologů, neurochirurgů, onkologů, včetně předsedy Rinologickej sekcie SSO prim. M. Sičáka, Ph.D., přednosty Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v Ružomberoku. Významným přínosem byla i účast Doc. J. Vokurky (Umea, Švédsko). 

Odborný program byl
rozčleněn do části volných sdělení a 2 kulatých stolů. Ve volných sděleních zazněly
 zajímavé 
kazuistiky  (P. Lukášek,
Žilina,  kolektiv  dětské ORL kliniky Motol, kolektiv ORL
oddělení Nemocnice Benešov, autoři z ORL oddělení Nemocnice J. Hradec a další),
přednášky týkající se problematiky
očnice (V. Masopust, ÚVN Praha, B. Markalous, J. Hradec, P. Čelakovský, Hradec
Králové, P. Doležal,  Bratislava) a další
sdělení týkající se rinologické problematiky (J. Vodička, Pardubice/ Hradec
Králové, M. Šteffl, FNM Praha, L. Koptíková, Č. Budějovice). Velmi zajímavé
sdělení přednesl prof. I. Hybášek na téma Úkoly rinologie v restauraci
Eustachovy tuby, které všechny  oslovilo
a nastolilo  mnoho zajímavých podnětů k zamyšlení,
jak k tomuto složitému orgánu přistupovat.

V rámci kulatých
stolů byla ve čtvrtek projednávána problematika nádorů VDN. Účastníci  probrali velmi široce celé spektrum od vývoje z kraniofaciálních resekcí až k endonazálním výkonům (J. Vokurka),
postupů při postižení a nutnosti
intervence v zadní části baze a přilehlých strukturách (M. Sičák), řešení
některých tumorů zevními přístupy (P. Doležal), typy malignit vyskytujících se
ve VDN (M. Svoboda), pohled neurochirurga na tuto problematiku (J. Fiedler, Č. Budějovice)
a onkologické poznámky k malignitám VDN (P. Vítek, Č. Budějovice).
Zajímavé byly také diskuzní příspěvky
z pléna, kdy došlo ke shodě v názoru, že řešení nádorů dutin v současnosti by mělo být primárně endoskopické, ale
vždy s nutností zvážení i jiných
alternativ v každém jednotlivém případu (J. Plzák, FNM Praha).

Druhý kulatý stůl, v pátek,
byl věnován problematice očnice. Moderátor J. Vokurka problematiku rozdělil na otázky týkající se
anatomie (J. Plzák), DCRS (N. Pavlíčková, Č. Budějovice), orbitocellulitid a
abscesů orbity (P. Schalek, FNKV Praha), úrazů (J. Svárovský, Bulovka Praha) a
indikací k dekompresím optického nervu (J. Plzák). V rámci kulatého stolu
byly probrány zajímavé kazuistiky ke každé problematice a byla široká diskuze
z pléna.

Součástí celé akce
byl společenský večer, který se konal v krásném prostředí hotelu Štekl a
proběhl ve velmi neformální a přátelské atmosféře dlouho přes půlnoc. 

Na závěr bylo
dohodnuto spolu se slovenskými kolegy, že příští Rinologické dny, Slovensko – české, se budou konat v roce 2016. Chtěli bychom tak začít novou tradici
v této zajímavé problematice otorinolaryngologie.

XXIV. Jihočeské ORL
dny se budou konat 23. a 24.4.2015

MUDr. M. Svoboda, České Budějovice
MUDr. M. Sičák Ph.D.,
Ružomberok

Další aktuality
přejít na archiv aktualit