Zpráva ze studijního pobytu v Heidelbergu

Zpráva ze studijního pobytu v Heidelbergu

Heidelberg je krásné město v spolkové zemi Badensko -Württembersko v Německu, na půl cesty mezi Stuttgartem a Frankfurtem nad Mohannem. Je světově proslulé svou zříceninou zámku, historickým centrem, ale zejména Univerzitou Ruprechta-Karla (Ruprecht-Karls-Universität) z roku 1368, nejstarší na území dnešního Německa.

ORL klinika Univerzitní nemocnice v Heidelbergu je od r.1987 součástí konceptu ´Kopfklinik´, kde se v jedném komplexu budovy sdružují kliniky: otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, oční lékařství a neurochirurgie, ústní, čelistní a obličejová chirurgie,  neurologie a radiologie. Na jednom patře se nachází ambulantní a lůžková část ORL. Samostatný trakt ještě zabírá foniatrie. Ambulantní část se skladá ze 6 kompletně vybavených ambulancí a jednoho zákrokového sálku, kde jsou po 3 dny v týdnu prováděny zákroky v lokální anestezii. V ambulancích se denně střídají mladí,  neatestovaní a atestovaní lékaři, kteří denně ošetří 60-90 pacientů. V rámci ambulantní části jsou i prostory, kde jsou pacienti ponechány ke chvilkové observaci před nebo po malých zákrocích. Pacienti jsou předem objednaní a musí mít doporučení od privátního orl specialisty, akutní případy jsou ošetřeny přednostně. Ambulantní záznam je zapisován elektronicky do předdefinovaných formulářů. Předběžný diagnostický závěr nebo povolení k operaci musí být zkonzultován se zkušeným lékařem a až poté pacient odchází s definitivní lékařskou zprávou. V ambulantní části se nachází i diagnosticko funkční trakt s vlastním ultrazvukem , alergologickou laboratoři, audiometrii,  neurootologickou laboratoři a 3molekularně biologickými laboratořmi. Celé spektrum otorinolaryngologie je pokryto i 9 speciálnimi ambulancemi ke konzultaci specifických problémů.

Lůžková část má 3 stanice s 20 lůžky,  jedna tzv. ´Tumorstation´ je specializovaná jen pro onkologické pacienty, na zbylých dvou stanicích jsou hospitalizovaní pacienti pokryvající celou škálu nemocí otorinolaryngologie. Pro rodiče, kterých díte je hospitalizováno na oddělení, je poskytován rooming-in. Klinika má 3 operační sály a 2 dny v týdnu 4 s nejmodernějšími operačními mikroskopy, digitálnimi endoskopy a video přístroji. K dispozici mají operatéři i sálový CT přístroj k perioperačnímu využití a CT navigační systém. Na ORL Klinice je prováděno celé spektrum operačních výkonů, od adenotomii u dětí přes plasticko-rekonstrukční onkologickou chirurgii až po zavádění kochleárních implantátu, které se provádí od roku 1986.

V ambulanci Foniatrie a pedaudiologie je denně vyšetřeno 20-30 pacientů.  Na jedném patře zde pracují 3 audiologické sestry, 2 logopedky, jedna psycholožka a technici, kteří urychlují práci lékařům a pacienti můžou být komplexně vyšetření v průběhu jedného dne/dopoledne.

Týdenní pobyt na univerzitní ORL klinice v Německu byl pro mně velmi přínosný a především orientační. Provoz na ambulantních pracovištích působil na mně celkově klidnějším dojmem než u nás, lékaři pracovali neunáhleně a pečlivě. Pacienti i přes dlouhé čekací doby reagovali při vstupu do ambulance pozitivně. Lékař tam není limitován funkčností a opotřebovaností lékařských přístrojů. Pacientům je zabezpečená maximalní lékařská péče nejmodernější technikou.

MUDr. Lucia Feriančeková
ORL oddělení KNTB a.s., Zlín

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP