IPVZ kurz – Kurz Nádory hlavy a krku

IPVZ kurz – Kurz Nádory hlavy a krku

Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ  pořádala dne 5.5.2017 pravidelný kurz Nádory hlavy a krku. Kurz byl určen lékařům se zájmem o onkologickou problematiku hlavy a krku a také lékařům v přípravě na atestační zkoušku z oboru. Témata pokryla vybrané kapitoly z onkologické problematiky onkologie hlavy a krku od epidemiologických údajů přes chirurgickou terapii až po léčebná schémata. Přednášeli kolegové z hostitelské kliniky, jako host dále MUDr. M. Jirkovská z Onkologické kliniky 2. LF UK. S potěšením jsme přivítali mezi přednášejícími i prim. MUDr. L. Mrzenu, PhD. z ORL oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích a docenta MUDr. M. Chovance, PhD., přednostu Otorinolaryngologické kliniky FNKV. Kromě shrnutí základních poznatků se účastníci měli příležitost seznámit s novinkami z diagnostiky a terapie nádorových onemocnění.

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky

As. MUDr. Michal Zábrodský