IPVZ kurz – Sonografie hlavy a krku – moderní trendy

IPVZ kurz – Sonografie hlavy a krku – moderní trendy

V dubnu 2017 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ pravidelný kurz věnovaný sonografii v oblasti hlavy a krku. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale i lékaři z ostatních oborů.

Právě přítomnost lékařů z různých oborů je velmi zajímavá a přínosná, neboť poskytuje pohled na stejnou problematiku z jiných úhlů.

Kurz je rozdělen do dvou dnů, účastníci v úvodu každého dne absolvovali teoretické přednášky o možnosti využití sonografie v ORL oboru a jejího přínosu při stanovení správné diagnózy příslušných onemocnění.

Poté se účastnili praktické demonstrace pacientů s konkrétními patologickými nálezy. První den byl věnován především problematice slinných žláz, následující den sonografii štítné žlázy a ostatní ORL problematice, včetně praktické demonstrace punkční biopsie.

V závěru obou dnů měli účastníci možnost sami si vyzkoušet sonografické vyšetření hlavy a krku.

 Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz a těšíme se při další setkání.   

Za kolektiv lékařů věnujících se sonografii hlavy a krku ORL kliniky 1. LF UK Praha

As. MUDr. Petr Laštůvka