IPVZ kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

IPVZ kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Dne 12.5.2017 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný kurz věnovaný problematice sleep apnoe syndromu (SAS) se zaměřením na nové vyšetřovací metody a chirurgické postupy. Kurz absolvovalo 8 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových poruch a dále o možnostech nechirurgické a chirurgické léčby včetně moderních přístupů jako neurostimulace n. XII, expansion sphincter palatoplasty nebo hyoideopexe. Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. Druhou části programu byla live surgery. Díky možnosti přímého přenosu z operačního sálu na velkoformátovou obrazovku byla demonstrována technika léky navozené spánkové endoskopie (DISE) a operační výkony uvulopalatopharyngoplastika a laserem asistované uvulopalatoplastika.  Závěrečná část programu byla věnována přístrojovému vybavení spánkové laboratoře, v této sekci si účastníci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení polysomnografie, vícekanalové polygrafie nebo z přetlakové ventilace.  Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den a těšíme se opět za rok.   

Za kolektiv spánkové poradny kliniky

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.