80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Ve dnech 13. – 15. června 2018 proběhl v kroměřížském Domě kultury 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Na pořádání kongresu se podílelo ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. a ORL klinika LF UPOL a FN Olomouc. Kongresu se zúčastnilo celkem 514 odborníků v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a blízkých oborů, z toho 427 lékařů a 87 zdravotních sester.

 

Při zahájení kongresu účastníky pozdravil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec a ředitelka Kroměřížské nemocnice MUDr. Lenka Mergenthalová. Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. předal ocenění za celoživotní přínos pro náš obor prof. MUDr. Pavlu Komínkovi, Ph.D., prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi, DrSc, a prof. MUDr. Ivo Šlapákovi, CSc. Čestnou přednášku na téma Chirurgie OSAS měl Prof. Dr. med. Karl Hörmann, M.D., Ph.D. (Mannheim, Německo)

Hlavními tématy kongresu byla onkologie a rinologie. Odborný program nabídl 20 instruktážních kurzů, 12 kulatých stolů, 6 bloků volných sdělení (47 přednášek) a 3 e-posterové sekce (31 e-posterů). Zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům byly věnovány 3 sekce (17 přednášek).  

Vědecký výbor kongresu ocenil tři nejlepší abstrakta volných sdělení v lékařské i nelékařské sekci, rovněž i 3 nejlepší e-postery.

Společenský večer se konal v krásném prostředí Výstaviště Floria a zúčastnilo se ho přes 400 hostů. O hudební doprovod se postarala kapela Machu Pichu pod vedením prim. MUDr. Michala Zavadila z Brna.

Věříme, že pro všechny účastníky byl kongres přínosný nejen po stránce odborné, ale i po stránce společenské a kulturní.  

Další fotky z kongresu jsou dostupné zde

Za organizátory

prim. MUDr. Ivan Pár, ORL odd. Kroměřížské nemocnice a.s.
MUDr. Richard Salzman, Ph.D.,ORL klinika LF UPOP a FN Olomouc

Další aktuality
přejít na archiv aktualit