29. kongres Unie Evropských Foniatrů (Union of the European Phoniatricians; UEP)

29. kongres Unie Evropských Foniatrů (Union of the European Phoniatricians; UEP)

Ve dnech 13. – 16. června 2018 proběhl v Helsinkách (Finsko) 29. kongres Unie Evropských Foniatrů (UEP). Účastníky z české foniatrické společnosti byli členové Výboru Foniatrické sekce ČS ORL CHHK: as. Černý z Foniatrické kliniky VFN Praha, as. Dršata z ORL kliniky Hradec Králové a doc. Lejska z AudioFon Centra Brno.

Kongres zahájil uvítací ceremonií v stavovském paláci v centru Helsink, doc. Ahmed Geneid – přednosta Foniatrického oddělení Univerzity Helsinki a zároveň prezident kongresu a UEP. Následovaly 3 pracovní dny, vyplněné přednáškami, roundtably, volnými sděleními a posterovými sekcemi. Těžištěm byla problematika poruch řeči, polykání, vokologie a pedaudiologie, méně byla zastoupena vlastní audiologie, což souvisí s celkově se měnícím vývojem evropské a světové foniatrie. Kolegové Černý a Dršata přispěli aktivní účastí (celkem 5 sdělení), doc. Lejska se věnoval především organizačním aspektům kongresu s ohledem na připravovaný UEP kongres za 4 roky v Praze.Celkově byl UEP kongres 2018 velmi úspěšný. Vynikajícím výsledkem přípravného týmu byla účast přes 400 účastníků z 50 zemí (více než kdy předtím). Odborně byl kongres na mezinárodní úrovni – byly zastoupeny všechny oblasti foniatrie (řeč a hlas, méně sluch a polykání), pro keynotelectures a předsedy roundtablů byli získáni renomovaní speakři a kvalifikovaní předsedové. Organizačně kongres proběhl bez problémů a bylo velmi dobře postaráno i o sociální program. Foniatrie se tak ukázala jako pevně ukotvený obor v Evropě (foniatrická oddělení jsou mj. zastoupena na všech významných evropských pracovištích). UEP směřuje dále k získání statutu mezinárodní organizace a příští UEP kongres v r. 2020 se bude konat v Asii (Antalya, Turecko).

Pro českou ORL a foniatrickou společnost je důležité, že na společném shromáždění bylo schváleno pořádání UEP kongresu v roce 2022 v Praze. Přípravný výbor pracuje již nyní a vyzýváme všechny kolegy z publikačně činorodých pracovišť o přípravu na aktivní účast. Pro všechny české a slovenské foniatry a ORL lékaře, pracující s foniatrickou problematikou (hlas, sluch, řeč a polykání) bude UEP kongres 2022 v Praze mimořádnou příležitostí získat nové informace o hlasu, sluchu, řeči a polykání z celého světa, za nejpříznivějších cenových i geografických podmínek.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
tel. +420 495 833 126, jakub.drsata@fnhk.cz

Obr. 1: zúčastnění foniatři na UEP kongresu (zleva: Dršata, Lejska, Černý)

Další aktuality
přejít na archiv aktualit