Zpráva z týdenní stáže v Londýně

Zpráva z týdenní stáže v Londýně

Guy’s Hospital se nachází  v londýnském obvodě Southwark. Nemocnice je situována vedle univerzitního komplexu a naproti dominanty města – mrakodrapu Shard. Je rozdělena do 4 křídel. Guy’s hospital byla založena v roce 1721 Thomasem Guyem původně pro nevyléčitelné pacienty ze St Thomas’ Hospital. Během let se postupně rozšiřovala. V nemocnici jsou umístěny lékařská a zubařská fakulta King’s College London.

Kliniku otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Guy’s nemocnici jsem si vybrala na doporučení našeho pana přednosty. Klinika je působištěm předních evropských onkochirurgů hlavy a krku- Mr Ricard Simo a Mr. Jean Pierre Jeannon.  Do nemocnice jsem nastoupila na tuto týdenní stáž v pozici observer – pozorovatele.

Každé ráno se nejen lékaři, sestry ale i další zdravotnický personál setkávali na lůžkovém oddělení-na ranním sezení. Následovala tzv. Ward round neboli ranní vizita, kde mladí lékaři značili všechny informace rovnou elektronicky do notebooku dle rozhodnutí zkušenějšího rezidenta nebo consultanta. ORL oddělení bylo rozděleno do dvou oddělených lůžkových částí.

Po ranním sezení jsem se vydala do dalšího křídla nemocniční budovy s hlavním operačním traktem s 15 operačními sály, kde 3 z nich byly využívány pro ORL problematiku.

Každý den jsem zde mohla sledovat běžné ušní, nosní i krční operace-endoskopicky provedené ossikuloplastiky i septorhinoplastiky, zpočátku týdenní stáže laserové chordektomie provedené Mr Simem. Řada výkonů se také prováděla v režimu one day surgery, kdy pacienti odcházeli 5 hodin po operaci domů. Kromě běžných výkonů byly dny zaměřené i na chirurgii baze lební a další rozsáhlé výkony společně se stomatochirurgy a plastickými chirurgy.

Byla jsem přítomna exenteraci očnice s totální maxilektomií s následnou lalokovou plastikou pro invazivní dlaždicobuněčný karcinom horního víčka.

V odpoledních hodinách jsem se účastnila specializovaných ambulancí, ve kterých jsem mohla vidět rozdílnost vedení dokumentace-ručně psané zápisy anamnézy a následně diktovaný záznam do podoby tzv. Letter, který obdrží jak pacient tak praktický lékař poštou.

Závěrem stáže jsem vyslechla v Cancer centre mezioborovou onkologickou komisi – H&N MDM.

Zdravotnický personál, se kterým jsem se v Guy’s hospital setkala, byl velmi milý, vstřícný, nápomocný a ochotný vzdělávat všechny přítomné stážisty. Ve všech případech jsem byla svědkem pozitivního a povzbudivého přístupu k pacientům. Vztah mezi pacientem a lékařem hodnotím více přátelský a rovnocenný i přes to, že lékař zůstává uznávanou hodnotou.

Stáž hodnotím ve všech aspektech jako velmi prospěšnou a přínosnou. Dodala mi motivaci, nadhled, možnost srovnání a především přinesla nové zkušenosti jak lékařské tak společenské.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP

MUDr. Martina Jemelková
Otolaryngologická klinika
FN Olomouc, I.P. Pavlova 6
Email: martinajemelkova27@gmail.com

Další aktuality
přejít na archiv aktualit