Členské poplatky ČSORLCHHK ČLS JEP

Roční členský poplatek (celkem 1120,- Kč) skládá ze tří částí:

 • poplatek pro ČLS JEP        400,- Kč
 • poplatek ČSORLCHHK       320,- Kč
 • poplatek za časopis Otorinolaryngologie a foniatrie  400,- Kč (povinná součást členského poplatku pro ČSORLCHHK)

Placení poplatků

 • členové společnosti (pracující i nepracující) :
  • členský roční poplatek (720,-Kč včetně poplatku za časopis) hradí v plné výši všichni členové společnosti (včetně pracujících i nepracujících důchodců) bez omezení věku
  • platební pokyny rozesílá sekretariát ČLS JEP

Možnost snížení poplatků

 • mateřská dovolená:
  • členský poplatek náležící ČSORLCHHK může být snížen členkám společnosti na mateřské dovolené na základě písemné žádosti (obvyklé snížení po dobu mateřské dovolené z 320,- Kč na 0,- Kč).
  • žádost o snížení poplatku nutno podat každý rok zvlášť
  • i při odpuštění ročního poplatku naší odborné společnosti zůstává povinnost odběru členského časopisu (400,- Kč) +
  • členský poplatek náležící ČLS JEP se obvykle snížení na základě písemné žádosti na sekretariátu ČLS JEP z 400,- Kč na 300,- Kč.
 • snížení poplatků u starších lékařů
  • členové >71 let– členský poplatek náležící ČLS JEP může být snížen pouze na základě písemné žádosti z 400,- Kč na 300,- Kč.
  • členové starší >80 let– členský poplatek náležící ČLS JEP může být snížen pouze na základě písemné žádosti z 400,-Kč na 0,- Kč.

9.12.2019