Zpráva ze 7. HNO-Update-Seminar

Zpráva ze 7. HNO-Update-Seminar

Berlín (15.-16.11.2013)

V listopadu
t. r. jsem měl možnost se poprvé zúčastnit již 7. ročníku dvoudenní vzdělávací
akce Německé otorinolaryngologické společnosti – „HNO update“. Cílem tohoto semináře
je seznámit účastníky s novinkami jednotlivých subspecializací v otorinolaryngologii
za poslední kalendářní rok. V minulých letech se semináře konaly pouze
v Mainzu, pro velký zájem účastníku se poprvé koná seminář na dvou místech
– v Mainzu a v Berlíně. Celkový počet účastníků, kteří jsou jak
z klinických pracovišť tak z ambulancí, je přes 1000 posluchačů. Odbornými
garanty akce jsou prof. H. Iro (Erlangen) a prof. J. Werner z Marbugu.

Program byl
rozdělen na celkem 16 výukových bloků (45 minu), které byly vedeny předním
odborníkem v dané problematice a který k aktuálním literárním zdrojům
připojoval krátký komentář. Struktura přednášek byla jednotná. Např.
problematika slinných žláz byla rozdělena na několik menších oddílů – nádory,
vyšetřovací metody, konzervativní léčba. Ty pak byly prezentovány krátkým
úvodem (resp. definování problému), nejvýznamnějšími pracemi a závěry z r.
2012, resp. začátku 2013 a
pak závěrečným souhrnem – přínos pro praxi, které byly zobecněním řečeného.

Probírány tak
byly postupně tato témata: poruchy vnitřního ucha a tinnitus (G. Hesse, Bad
Arolsen), chrápání a OSA (T. Verse, Hamburg), endoskopie a zobrazovací metody
(J. Zenk, Erlangen), poruchy rovnovážného ústrojí (K. Heiling, Mainz),
onkologie (J. Werner, Margurg, A. Dietz, Lipsko), slinné žlázy a lícní nerv (H.
Iro, Erlangen), alergologie (L. Klimek, Wiesbaden), střední uši (H.W. Pau,
Rostock), laryngologie (H. Eckel, Klagefurt), implantační systémy (R. Laszig,
Freiburg) foniatrie (B. Schneider-Stickler, Vídeň), dutina ústní a hltan (T.
Deitmer, Dortmund), nos a paranazální dutiny, rinobaze (W. Hosemann,
Greiswald), plastické operace (A.J. Tasman, St. Allen), právo v medicíně
(W. Putz, Mnichov). 

Účast na
semináři je nepochybně velkou příležitostí si „zopakovat celý obor“. Spíše než
pro mladé lékaře, pro které by byly přínosnější a edukativnější ucelené
přednášky o konkrétním problému, se domnívám, že akce má větší význam pro
zkušenější odborníky. Každý účastník si na závěr semináře odnesl také
profesionálně připravenou knihu přednášek a základních prací, které zazněly na
semináři. Od února 2014 budou navíc pro účastníky kongresu otevřeny webové
stránky se všemi přednáškami, které zazněly během obou dní.

Účast na
semináři lze doporučit všem, kteří jsou schopni hovořit a rozumět německy. 

Doc. MUDr. Pavel
Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika FN
Ostrava
12.12.2013