Zpráva z Preparačního kurzu chirurgie nosu a paranazálních dutin

Zpráva z Preparačního kurzu chirurgie nosu a paranazálních dutin

(Brno, 27.-29.11.2013)

V prostorách Anatomického ústavu LF MU v Brně proběhl pátý preparační ORL kurz, již podruhé věnovaný chirurgii nosu a paranazálních dutin. Hlavními organizátory akce, konané pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, byly již tradičně Edukační centrum praktické anatomie společně s královéhradeckou a pardubickou klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Technické zázemí, nezbytné k úspěšnému průběhu kurzu, dodaly firmy Karl Storz, Medtronic, Hospimed a Surgipa.

Prvý den kurzu byl věnován endoskopické chirurgii nosu a paranazálních dutin, druhý den plastické a estetické chirurgii nosu (septoplastika, rinoplastika) a závěrečný den frekventanti nacvičovali zevní přístupy k paranazálním dutinám a očnici. Stěžejní částí odborného programu byly jako každoročně preparace na kadaverech, které byly doplněny teoretickými lekcemi k příslušné tématice. Odbornou úroveň zajišťovala řada našich i zahraničních lektorů (prof. A. Müller, Gera, Německo; prof. I. Gerlinger, Pécz, Maďarsko). 

Účastníci kurzu hodnotili pozitivně především praktickou část, při které si vlastnoručně vyzkoušeli nejen dnes běžně prováděné endoskopické výkony, ale také zevní chirurgické přístupy, které jsou v dnešní době v ORL praxi prováděné spíše sporadicky a jejichž praktický nácvik je v rámci klinického provozu obtížný až nemožný.

Informace o dalších plánovaných kurzech lze najít na www.ecpa-cz.com, případně na stránkách ORL společnosti www.otolaryngologie.cz.

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
MUDr. Michal Černý
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Další aktuality
přejít na archiv aktualit