Zpráva z 53. Otologického dne

Zpráva z 53. Otologického dne

Pokračování dlouholeté tradice organizovat Otologický den připadlo v letošním roce Olomoucké Otolaryngologické klinice. Kongres proběhl v zcela nově postaveném BEA centru. Tato „nejinteligentnější“ budova v Olomouci řízena elektronicky nabízí moderní kongresové centrum. Těžko si lze představit hezčí přednáškovou místnost než tu v BEA centru s krásným výhledem na řeku Moravu a aleje stromů na jejím břehu.

Kongres oficiálně otevřel prof. Stárek. První dva bloky byly zahájeny vyzvanými přednáškami. Prof. Betka seznámil účastníky se zásadami diagnostiky a terapie vestibulárního schwannomu. Prof. Kovaľ referoval o výsledcích chirurgické léčby tohoto tumoru na Košické ORL klinice se zaměřením na pooperační zachování sluchu. Na začátku druhého bloku prof. Stárek shrnul diferenciální diagnostiku nádorů spánkové kosti. Prof. Chrobok se následně zaměřil na nádory této oblasti se současně se vyskytující obrnou lícního nervu. Závěr dopoledních bloků byl ukončen minisymposiem firmy REJA zastupující značku Phonak, na kterém jsme se dozvěděli o posledních novinkách i nastínění budoucnosti technologie sluchadel.

Na odborném setkání si více než 120 účastníků vyslechlo celkem 22 odborných sdělení, která pokrývala široké spektrum otologických témat, výsledky dvou experimentálních prací z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, četná kazuistická a přehledová sdělení.

O přestávce mnozí z nás využili jedinečnou příležitost se podívat na město Olomouc z výšin budovy kongresu, která je jedním ze dvou místních „mrakodrapů“.

Na závěr nesmíme opomenout vystavovatele, bez jejichž finančního přispění by nebylo možné kongres na takto prestižním místě a v této kvalitě uspořádat. Děkujeme generálnímu partnerovi, firmě REJA zastupující značku Phonak v České republice, hlavním sponzorům, firmám Aima, Medicom International a Radix, jakož i partnerům Audionika, VLX International, S&D Pharma CZ, Widex a Resorba.

Na závěr kongresu tlumočil prof. Stárek pozvání prof. Šlapáka na příští Otologický den, který se bude konat v Mikulově ve dnech 4.-5. prosince 2014.

Dne 10. ledna 2014

MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
Olomouc
Czech Republic