Zpráva z 3. kongresu Evropské ORL-HNS společnosti

Zpráva z 3. kongresu Evropské ORL-HNS společnosti

3rd Congress of European ORL-HNS

14th Czech-German ENT Day

 1. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 2. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
 3. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

7.-11. června 2015, Praha

Ve dnech 7.6-11.6.2015 měla Praha čest hostit 3. kongres Evropské ORL-HNS společnosti (3rd Congress of European ORL-HNS). Po velmi úspěšných předcházejících ročnících, nejprve v Barceloně v roce 2011 a poté v Nice v roce 2013, se kongres zapsal do historie jako jeden z nejvýznamnějších a největších kongresů v Evropě, jak do počtu účastníků, tak do rozsahu odborného programu a kvality.

Součástí evropského kongresu byl také 6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 14. česko-německé dny. Místem konání bylo Kongresové centrum Praha.

Poprvé v historii byl kongres Evropské ORL-HNS společnosti pořádán pod hlavičkou nové konfederace CEORL-HNS (Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery), která sdružuje EUFOS (European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies), federaci spojující všechny evropské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, EAORL-HNS (European Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery), akademii spojující 15 subspecializací z oboru, a UEMS-ORL (European Union of Medical Specialists ORL Section).

V Kongresovém centru v Praze se sešlo přes 3 700 odborníků ze 104 zemí světa, z toho bylo 287 účastníků z České republiky a 81 ze Slovenska. Odborný program probíhal v 16 paralelních sekcích a účastníci měli možnost navštívit více jak 1400 odborných přednášek. Program nabídl 109 keynote přednášek, 110 instruktážních kurzů a 120 kulatých stolů, z čehož bylo poprvé v historii dvanáct z nich organizováno ve spolupráci s AAO-HNS (American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery). Celé třetí patro Kongresového centra patřilo posterové sekci, ve které bylo umístěno 980 posterů.

Odborný program byl rozdělen podle 9 odborných témat, přičemž foniatrie byla uvedena jako samostatné téma na kongresu Evropské ORL-HNS společnosti poprvé v historii.

 1. Otologie/Neurootologie
 2. Rinologie/Alergologie
 3. Laryngologie
 4. Chirurgie hlavy a krku
 5. Plastická chirurgie
 6. Dětská otorinolaryngologie
 7. Spánková medicína
 8. Foniatrie
 9. Různé

Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology), kterých se zúčastnilo 140 lékařů, ale také pre-kurzy. Pre-kurzy se zaměřily na otologii, laryngologii a rhinologii a zúčastnilo se jich přes 500 účastníků, kteří měli možnost sledovat ukázky operačních postupů na kadaverózních preparátech ve 3D projekci. Pre-kurz 1 Laryngologii vedl Marc Remacle a Gauthier Desuter, pre-kurz 2 Rhinologii vedl Paolo Castelnuovo a Paolo Battaglia a pre-kurz 3 Otologii vedl Karl-Bernd Hüttenbrink. Preparáty pro demonstrační pre-kurzy včetně barevného nástřiku cévního systému byly připraveny na Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze.

Oficiální zahájení kongresu proběhlo v  Kongresovém centru Praha. Účastníci z celého světa vyslechli zdravici prezidenta České republiky, Miloše Zemana, pod jehož záštitou byl kongres pořádán. Poprvé v historii byly předány Medaile za zásluhy CEORL-HNS. Převzali je Reidar Grénman (Finsko) za úsilí o sjednocení EUFOS, EAORL-HNS a UEMS-ORL v jednu společnou evropskou organizaci – CEORLHNS, Klaus Albegger (Rakousko) za úsilí o harmonizaci vzdělávání v ORL a chirurgii hlavy a krku v rámci Evropy a založení evropské ORL specializační zkoušky (European Board Examination ORL-HNS). Posledním oceněným byl Eugene N. Myers (USA) za propagaci oboru po celém světě – „Budování mostů: sjednocení lékařů a národních společností“. Na programu byla dále unikátní přednáška Jana Betky Genialita a hluchota Bedřicha Smetany, doprovázená živými hudebními ukázkami v podání dirigenta Leoše Svárovského a Filharmonie Hradec Králové. Na závěr zahájení zazněla v jejich podání Novosvětská symfonie od Antonína Dvořáka.

Kongres byl samozřejmě i společenskou událostí, čemuž nasvědčuje úspěšný turnaj v golfu a také běh pro zdraví na Vyšehradě, který proběhl i přes značnou nepřízeň počasí. Slavnostní večeře, pořádaná prezidentem kongresu na Pražském hradě pro zvané řečníky z celého světa, byla nezapomenutelným vrcholem společenského programu pro všechny zúčastněné. Závěrečný společenský večer proběhl v neorenesančním paláci Žofín, večera se zúčastnilo 600 hostů.

U příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Františka Šrama, CSc. byla udělena čestná medaile ČLS JEP a čestné členství ČLS JEP.

Prostor výstavy zaplnilo 71 vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu i během osmi satelitních symposií.

Na závěr kongresu bylo oceněno 11 nejlepších posterů. Po Marcovi Remaclovi byl zvolen nový předseda CEORL-HNS Manuel Bernal-Sprekelsen a účastníci byli pozváni do Antalye, Turecka na další ročník akce, tj. 4. kongres Evropské ORL-HNS společnosti.

Nejen zpětné hodnocení účastníků a zástupců firem, ale především výsledek jednání výboru Evropské společnosti ORL (CEORL-HNS) potvrzuje, že 3. kongres Evropské ORL společnosti je vnímán jako vzor co do struktury programu, tak do průběhu a organizace akce pro další kongresy v oboru otorinolaryngologie.

Prezident kongresu byl Jan Betka, viceprezident Jan Klozar a vědecký sekretář Jan Plzák. Organizaci kongresu zajistila společnost GUARANT International.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole
Katedra IPVZ otorinolaryngologie
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel. 224434301
jan.betka@fnmotol.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit