Volby do výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie ČLS JEP

Volby do výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie ČLS JEP

Vážení členové,

v letošním roce končí funkční období výboru ČSORLCHHK ČLS JEP. Na podzim 2015 budou organizovány volby do výboru společnosti pro další čtyřleté funkční období. I vy můžete svým aktivním přístupem ovlivnit činnost naší společnosti.

V rámci voleb budou vytvořeny dvě kandidátky, na jejichž tvorbě se můžete podílet i Vy, členové naší odborné společnosti:

  1. kandidáti do výboru společnosti
  2. kandidáti do revizní komise

Kandidáty by měli být členové/členky společnosti, kteří v případě zvolení souhlasí s prací ve výboru společnosti. Své návrhy na členy vedení České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a návrhy na kandidáty do revizní komise zašlete, prosím, i s označením místa jejich působení (např. ORL oddělení/ambulance Sušice, apod.) e-mailem na adresu sekretariátu vědeckého sekretáře společnosti (info@otorinolaryngologie.cz nebo michaela.ryskova@fno.cz) do 31. 8. 2015.

Další průběh voleb, které ve spolupráci se sekretariátem České lékařské společnosti JEP proběhnou korespondenčním způsobem, bude již řídit na podzim 2015 nezávislá zvolená volební komise.

 

výbor ČSORLCHHK ČLS JEP